HR-rådgiver innen rekruttering

Vi søker engasjert og erfaren HR-rådgiver til et vikariat innen rekruttering. Kan dette være noe for deg?


Vil du være med å bidra til at PST rekrutterer rett kompetanse til rett tid? Sørge for at rekruttering og employer branding utføres på en profesjonell måte og i henhold til beste praksis? Vår HR-seksjon har en bred og sammensatt oppgaveportefølje og kompetanse. Vi har nå ledig et vikariat ut 2021 med mulighet for forlengelse.


Arbeidsoppgaver


Som HR-rådgiver skal du jobbe både operativt og strategisk med rekrutteringsprosesser og PSTs employer branding. Du skal også bidra med å utarbeide og levere relevant beslutningsstøtte og identifisere, utvikle og formidle relevante HR-analyser. Du vil få mulighet til å delta i og/eller lede arbeidsgrupper, prosesser og prosjekter.

Arbeidshverdagen kjennetegnes av utstrakt kommunikasjon med ledere, kandidater og potensielle jobbsøkere. Du skal også jobbe med opplæring, rådgivning og bistand til ledere. Du skal sørge for effektiv og sikker saksbehandling og en stadig forbedring av rutinene ut fra et bruker- og sikkerhetsperspektiv og beste praksis på fagområdet.

Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.Kvalifikasjoner


Vi ser etter deg med høyere utdanning på minst bachelornivå, gjerne master. Det vil være en fordel om du har utdanning innenfor organisasjon og ledelse, organisasjonspsykologi eller Human Resource Management. Du må ha minimum fem års erfaring med rekruttering og erfaring med bruk av arbeidspsykologiske tester. Videre bør du ha erfaring med employer branding. Har du erfaring fra HR generelt, kompetanse innen HR-analyse, god organisasjonsforståelse og/eller erfaring fra offentlig sektor, vil det telle positivt. Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk.Personlige egenskaper


I møtet med andre er du serviceinnstilt og engasjert. Du ønsker å levere god kvalitet og ha fremdrift. Du evner å se sammenhenger og være pragmatisk. I stressende situasjoner bevarer du roen og har evnen til å kaste deg rundt om det er nødvendig. Du evner å samarbeide godt med mennesker på ulike nivåer og fagområder og er en god relasjonsbygger som skaper tillit.

Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.Vi tilbyr


Hos oss vil du få mulighet til å opparbeide deg en spisskompetanse innen rekruttering og erfaring på hele HR-feltet. Du vil få bidra i tverrfaglige team og arbeidsgrupper innenfor avdelingens arbeidsområde.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 597 000-744 600 i lønnstrinn 66-77 som rådgiver (SKO 1434) eller seniorrådgiver (SKO 1364). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).Søknad og prosess


Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.


Kontaktinformasjon

Rosalind Møyholm

23 30 50 00

Søknadsfrist: 02.02.2021


Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi har hovedkontor i Oslo og kontorer i alle landets politidistrikter.

Ansök