HR-generalist till Kumla kommun

Kommunledningsförvaltningen, Kumla kommun


OM JOBBET

Vill du vara med och göra Kumla kommun till en ännu bättre arbetsgivare? Och gillar en lagom stor organisation där det är lätt att få överblick, känsla av sammanhang och där du gör skillnad? Nu söker vi en ny medarbetare och kollega till HR-avdelningen!  

På HR-avdelningen jobbar sju personer; HR-generalister, HR-specialist samt HR-chef. HR-avdelningen tillhör kommunledningsförvaltningen tillsammans med våra kollegor på ekonomiavdelningen, kansliavdelningen, IT-avdelningen och arbetsmarknads- och integrationsavdelningen.  På HR-avdelningen finns stor kompetens; några har jobbat länge och har lång erfarenhet av HR medan några är lite nyare på området, vi har också lite olika specialistområden som gör att vi kan stötta och komplettera varandra – tillsammans blir vi ett bra och engagerat team som har roligt ihop och hela tiden utvecklas så att Kumla som arbetsgivare blir liiite bättre.  

ARBETSUPPGIFTER

Vi tror att du gillar ett omväxlande arbete som innebär att ha driv och fokus på helheten och det proaktiva långsiktiga perspektivet men även hantera mer här och nu-frågor. Du behöver vara trygg med att det inte alltid finns rätta eller enkla svar, utan att det kan bero på. I din roll kan du behöva situationsanpassa ditt stöd och vara både informerande, instruerande, lite utmanande, till att ha ett mer konsultativt/coachande förhållningssätt. Du behöver också känna dig trygg i att vara arbetsgivarens företrädare och skilja mellan roll och person. Det är många olika kontaktytor med chefer, medarbetare, fackliga företrädare, politiker, företagshälsovård och andra externa samarbetspartners.

Vi jobbar främst som stödfunktion till verksamheterna och dess chefer. Vårt uppdrag handlar även om att samordna och styra utifrån Kumlas gemensamma personalpolitik. Det överordnade målet med vårt arbete är att utveckla Kumla kommun som arbetsgivare och ständigt bli liiite bättre. Vi jobbar med arbetsgivarfrågor, medarbetarskap och ledarskap  utifrån områdena kompetensförsörjning och -utveckling, arbetsmiljö, lönebildning, likabehandling, arbetsrätt samt samverkan. HR-arbetet är både strategiskt och operativt till sin karaktär. 

Jobbet innebär att som generalist jobba brett inom HR-området. Möjlighet till viss fördjupning finns också. Inom ramen för uppdraget är man kontaktperson gentemot någon eller några specifika verksamheter och dess chefer. Du jobbar både självständigt och i team beroende på arbetsuppgift.

Några ord om mig  som HR-chef; jag har jobbat med HR i 20 år och mitt ledarskap anpassas utifrån respektive medarbetare men jag vill ge medarbetaren stora möjligheter att påverka det egna arbetet utifrån en vid ram förutsatt att målet för vårt arbete är i fokus. Min dörr är alltid öppen för dialog. Jag är nyfiken, drivande och utvecklingsinriktad och förväntar mig en ömsesidighet i det från medarbetare och team så att vi tillsammans levererar.

KVALIFIKATIONER

Förutom ett roligt, omväxlande och utvecklande jobb (samt trevliga och stöttande kollegor) erbjuds du bl a friskvårdsbidrag, möjlighet till fler semesterdagar, personalcykel/personalbil via bruttolöneavdrag, flexibel arbetstid samt utökad möjlighet till hemarbete. 

Du har en examen från personalvetarprogrammet eller motsvarande från universitet/högskola. Du har några års erfarenhet från arbetsområdet, gärna från offentlig sektor. Beroende på tjänstens innehåll kan det vara ett plus om du har erfarenhet från arbetsrättsliga frågor liksom lönebildningsfrågor. Du får gärna vara intresserad av social mediekommunikation samt digitalisering som verktyg. 

I Kumla vill vi att du som medarbetare ska trivas och utvecklas i ditt uppdrag. Vi vill att alla medarbetare ska vara delaktiga, engagerade och stolta över att arbeta i Kumla kommun. Vår medarbetarplattform tydliggör vilket medarbetarskap kommunen vill främja, hur vi ska vara en god arbetsplats som är attraktiv för alla genom likabehandling samt hur vi vill skapa ett hållbart arbetsliv.

ÖVRIGT

Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan.  

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag. 

Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har strax över 22 000 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2025 innebär att vi alltid strävar efter att vara lite bättre. Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare och att ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre. 

Vi känner oss stolta över vårat Kumla! För att se lite av det som hände under 2020 klicka här:

Kontakt

Malin Holm, HR-chef

[email protected]

019-588317

Ansök