Fiskehelsebiolog / Veterinær

FISKEHELSEBIOLOG/VETERINÆR


Med mål om å være den fremste leverandøren av biologisk kompetanse til havbruksnæringen, har STIM fiskehelse- og miljøpersonell langs hele kysten. Nå styrker vi teamet i nord og søker engasjerte og dyktige fiskehelsebiologer og veterinærer til avdelingen vår i Harstad. STIM jobber tverrfaglig innenfor havbruksnæringa, og som medarbeider hos oss blir du del av et fagfellesskap med stor bredde og et hyggelig, fremoverlent og inkluderende arbeidsmiljø.


Som fiskehelsepersonell i STIM har du en variert arbeidshverdag, både i felt og på kontor. Arbeidsoppgavene består blant annet av:


  • Fiskehelsearbeid på settefisk-, matfisk-, stamfisk- og kultiveringsanlegg
  • Forebyggende fiskehelsearbeid og diagnostikk
  • Oppfølging av eksterne og interne prosjekter
  • Deltagelse på feltoperasjoner som avlusinger, vaksinering, prøveuttak m.m.
  • Hygienekontroll av fartøy, både ved fjerninspeksjon (STIM Pro) og fysisk tilstedeværelse
  • Undervisning og kursing av personell
  • Deltagelse i utvikling av nye spennende produkter og tjenester
  • Oppfølging av STIMS øvrige produkter og tjenester

Søkeren må ha autorisasjon som fiskehelsebiolog eller veterinær. Relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt, men nyutdannede kandidater og studenter som er ferdigutdannet våren 2021 er absolutt velkomne til å søke. En del reiseaktivitet må påregnes i denne typen jobb og det stilles krav til førerkort klasse B. STIM har egne firmabiler som kan disponeres under arbeid.

Gode samarbeidsevner og engasjement er essensielt da oppgavene tidvis krever et tett samarbeid med kunder, myndigheter og ulike faggrupper. Vi søker deg som er omgjengelig, løsningsorientert, systematisk og handlekraftig. Det stilles krav til gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig.

STIM tilbyr en spennende arbeidshverdag i et tverrfaglig, engasjerende og hyggelig arbeidsmiljø med kollegaer langs hele kysten, samt gode lønns- og pensjonsbetingelser.


Kontorsted: Harstad

Søknadsfrist: 28. februar

Kontaktperson: Kristoffer Berglund Andreassen (E-post: [email protected] Tlf: 477 90 921)


Om STIM

STIM er en landsdekkende leverandør av fiskehelsetjenester, miljøtjenester, vaksiner, fiskehelseprodukter og biologisk rettet produksjonsrådgiving til havbruksnæringen. STIM har i tillegg en egen forskningsavdeling samlokalisert med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, og er etablert med søsterselskaper i Skottland, Canada, Chile og Island. STIM ble etablert i 2019 gjennom sammenslåingen av Europharma og Fishguard.

Ansök