Enhetschef till hälso- och sjukvårdsenheten

Enhetschef till hälso- och sjukvårdsenheten


Socialförvaltningen, Vård och omsorg


Socialförvaltningen söker enhetschef till hälso- och sjukvårdsenheten, HSE, som är organiserad i verksamheten för vård och omsorg. Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar för insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, inom verksamheterna för vård och omsorg respektive funktionsvariationer.

Inom verksamheten för vård och omsorg, som tillhandahåller insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, finns fem äldreboenden, varav ett nytt demensboende som öppnades våren 2021 och en hemtjänstenhet. Inom verksamheten för funktionsvariationer tillhandahålls beviljade insatser utifrån Lagen om stöd och service, LSS, samt inom socialpsykiatri enligt SoL.

Vi erbjuder dig ett spännande och utmanande uppdrag i en verksamhet som startat sin förändringsresa för att möta framtidens arbetssätt och utveckling mot Nära Vård. Du ansvarar för cirka 30 legitimerade medarbetare som du leder och coachar i deras yrkesroller för att möjliggöra arbete på toppen av sin kompetens.

Det finns gott stöd från dina kollegor som tillsammans arbetar för likvärdighet i kommunens olika verksamheter och samverkar kring arbetssätt på enheterna. Arbetet sker i nära samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Du ingår i vård- och omsorgs ledningsgrupp tillsammans med sex enhetschefer, utvecklingsledare samt verksamhetschef.

Arbetsuppgifter


Ditt uppdrag är att leda, planera, samordna och följa upp verksamheten. Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar samt ansvar för verksamhetsutveckling.

Du ser till att medarbetarnas kompetens tas tillvara och du skapar förutsättningar för utveckling och delaktighet utifrån vårdtagarens behov.

En viktig uppgift för dig som enhetschef är att driva förändringsarbete kring roller och arbetssätt för värdeskapande och effektiva processer i syfte att uppnå ökad kvalitet och effektivitet med vårdtagaren i fokus.

Samverkan sker med andra kommuner kring hälso- och sjukvårdsfrågor med Region Västmanland samt primärvården. Samarbetet kommer i och med omställningen till Nära Vård att utvecklas ytterligare.Kvalifikationer


Vi söker dig som har legitimerad profession, alternativt annan relevant högskoleexamen samt några års chefserfarenhet med personal-, verksamhets- och budgetansvar.

För att lyckas med uppdraget är dina personliga egenskaper viktiga. Vi ser att du är entusiasmerande, ser samarbete som en styrka och har ett flexibelt, lösningsfokuserat förhållningssätt. Du ser utvecklings- och förbättringsarbete som en naturlig del i det dagliga arbetet.

Vi söker dig som är trygg och tydlig i din ledarroll, är strategisk och kan skapa engagemang så att alla medarbetare känner delaktighet. Du behöver ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift samt förmåga att skapa och bibehålla strukturer.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Ansökan


Sista ansökningsdag är 2022-01-31.
Urval sker löpande under ansökningstiden.
Vid all rekrytering tillämpar vi vår likabehandlingsplan.


Välkommen med din ansökan!Vi undanber oss all kontakt från annonserings- och bemanningsföretag i rekryteringen!


Bara en halvtimme från Örebro, Västerås och Eskilstuna ligger Arboga. I Arboga finns småstadens charm i storstadens närhet. Natur, skolor och fritidsaktiviteter ligger endast en promenad eller cykeltur bort. Många människor hämtar sin inspiration i Arboga. Vi har 14 100 invånare och drygt 1000 anställda i kommunen.

Värdegrunden PUMI skapar ett gemensamt förhållningssätt och genomsyrar kommunens alla verksamheter. PUMI är en kompass i det dagliga arbetet för alla medarbetare och politiker.

”Med ett professionellt förhållningssätt och en uthållig organisation erbjuder vi service och tjänster av hög kvalitet. Genom ett modigt medarbetarskap och innovativt tänkande förverkligas visionen, Arboga – Plats för inspiration”

Välkommen du också!

Ansök