Doktorand i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik inom projektet: Causes and Actions of Late-life Loneliness (CALL)

Doktorand i Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik inom projektet: Causes and Actions of Late-life Loneliness (CALL)


Ref HDa 2.3.1-2021/388


Vill du bidra till äldre personers livskvalitet?


Vi söker en doktorand som vill arbeta tillsammans med oss kring forskning om ensamhet bland äldre personer. Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) och följa en allmän och individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter.Forskarutbildning på Högskolan Dalarna


Inom Institutionen för hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna finns en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen.

Forskarutbildningen ges med examen i vårdvetenskap, vilket är ett tvärvetenskapligt område som vilar på kunskap och metodik från flera olika akademiska discipliner. Utbildningen är främst riktad mot den forskning som bedrivs i fyra tvärdisciplinära forskningscentra, där föreliggande projekt ingår i forskningscentrat för äldre och åldrande (ReCALL).Projekt om ensamhet bland äldre personer


Forskningen sker inom ramen för projektet Causes and Actions of Late-life Loneliness (CALL). Projektet syftar till att studera äldre personers erfarenheter av ensamhet och vilka förhållanden och livshändelser som har ett samband med ensamhet bland äldre personer, dvs. vilka grupper som är sårbara för ensamhet och därmed borde vara målgruppen för insatser mot ensamhet. Det avser också att identifiera vilka insatser som har avsedd effekt.

Projektet baseras på tre delstudier:

 • en nationell och regional enkätstudie riktad till äldre personer,
 • kvalitativa intervjuer med äldre personer, samt
 • en Delphiundersökning med representanter för frivilligorganisationer som erbjuder sociala aktiviteter för äldre personer och socialarbetare med ansvar att följa upp och utreda äldre personers behov.
 • Studierna kommer tillsammans generera kunskap om både målgruppens och sociala aktörers erfarenheter av ensamhet och insatser för att minska ensamhet, och bidra med evidensbaserad kunskap om interventioner för att minska ensamhet.  Forskargruppen


  Forskningsprojektet bedrivs av forskare med kompetens inom socialgerontologi, socialt arbete, sociologi och psykologi. Projektet bedrivs i samverkan mellan tvärvetenskapliga miljöer vid Högskolan Dalarna och Aging Research Center (ARC) vid Karolinska Institutet. Högskolan Dalarna är forskningshuvudman och ansvarar för forskningsprojektet mot forskningsfinansiären, Familjen Kamprads Stiftelse. Till projektet finns en referensgrupp knuten som består av praktiskt verksamma inom socialtjänsten samt representanter för brukarorganisationer.

  Doktoranden kommer att få möjlighet att verka och knyta kontakter med andra doktorander och forskare inom Institutionen Hälsa och välfärd på Högskolan Dalarna, samt inom andra lärosäten och nätverk såväl nationellt som internationellt. Doktoranden kommer ges möjlighet att ta del av forskningsmiljön vid ARC och, om så önskas, periodvis vara placerad vid ARC.  Din arbetsdag som doktorand


  Tjänsten innefattar till största delen deltagande i kurser och egen forskning inom ramen för det aktuella forskningsprojektet. Tjänsten innefattar dessutom 20% institutionstjänstgöring med syfte att doktoranden ska få undervisningserfarenhet eller annan erfarenhet av akademiskt arbete.

  Doktoranden kommer, inom ramen för det större projektet, att utveckla specifika frågeställningar för avhandlingsarbetet. Under projektet förväntas doktoranden självständigt, men under handledning, bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden kommer att planera och genomföra både kvalitativa och kvantitativa studier. Detta inkluderar att rekrytera deltagare till forskningsprojektet, genomföra datainsamling samt analysera materialen. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt och självständigt granska och värdera forskningsresultat, samt att skriva på engelska för publikation av vetenskapliga artiklar.  Anställning


  Anställningen är visstidsanställning på heltid under fem år (med 80 % studietakt, motsvarande 4 års heltidsstudier som doktorand) och institutionstjänstgöring som avser undervisning eller andra uppdrag vid Högskolan (20 %).

  Tillträde sker 2021-10-01, eller enligt överenskommelse.
  Placeringsort för denna anställning är Falun och kontinuerlig närvaro på arbetsplatsen är nödvändig för att bidra till den vetenskapliga miljön vid Högskolan Dalarna.

  Lön efter Högskolan Dalarnas doktorandstege.
  För anställningen i övrigt gäller bestämmelser enligt 5 kap Högskoleförordningen.  Behörighet


  För att kunna antas till forskarutbildning måste följande grundläggande behörighetskrav vara uppfyllt:

  1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

  Bestämmelserna för anställning som doktorand finns angivna i Högskoleförordningen.

  Särskilda behörighetskrav:


  1. Examen på avancerad nivå i socialt arbete, vårdvetenskap/omvårdnad eller motsvarande ämne relaterat till hälso- och välfärdsområdet.

  2. Dokumenterad kunskap och kvalitet i tidigare vetenskapliga arbeten.

  3. Mycket god svenska och engelska i tal och skrift

  Meriterande:

  1. Erfarenhet av att delta i kvantitativ och kvalitativ forskning, författande av vetenskapliga publikationer, samt projektledning.

  2. Erfarenhet av arbete med målgruppen för projektet inom forskning eller t.ex. socialtjänsten.

  Vi söker en mycket motiverad, problemlösningsorienterad och analytisk person, som kan arbeta både självständigt och som medlem i vår projektgrupp samt i samverkan med projektets samverkanspartners.  Bedömningsgrunder


  Högskolan Dalarna kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen och tillgodogöra sig utbildningen i enlighet med den allmänna studieplanen.

  Övrigt
  Högskolan Dalarna verkar för en jämn könsfördelning och ökad mångfald. Vi har möjlighet att erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna.  Ansökningshandlingar


  Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  1. Ett personligt brev samt curriculum vitae inklusive uppgift om två referenser (max tre sidor totalt)

  2. Kopia av examensbevis och betygshandlingar

  3. Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

  Vid frågor gällande detta vänligen kontakta [email protected]  Sista ansökningsdag


  Du ansöker via vår webbplats senast 2021-08-15

  Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

  På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle – i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen – vill du förändra den med oss?  Kontaktpersoner


  Joacim L von Garaguly
  Avdelningschef
  [email protected]

  Renée Flacking
  Studierektor
  [email protected]

  Lena Dahlberg
  Projektledare
  [email protected]

  Ansök