Barnevernsleder

Barnevernsleder

Marker er grensekommune i Indre Østfold med til sammen ca 3600 innbyggere. Kommunen er landlig og kan by på unike naturopplevelser, mange kultur og fritidsaktiviteter og gode oppvekstvilkår.


Barnevernstjenesten i Marker er organisert i virksomhet familie og helse. Kommunen har påbegynt en prosess rundt organisering av egen oppvekstetat for å samle ansvaret for det samlede tilbudet til barn og unge. Dette i tråd med barnevernsreformens intensjoner. Tjenesten har 5,3 stillingshjemler.

Vi er godt i gang med å ruste tjenesten vår til å møte kravene som barnevernsreformen stiller til oss. Dette skjer i ett nært samarbeid med de andre “små” kommunene i tidligere Østfold. Vi utvikler tjenestetilbudet vårt, utvider tiltaksporteføljen og arbeider med kvalitetssikring av tjenestene i dette SMART kommune samarbeidet. Dette skjer ut fra felles erkjennelse av at vi alene blir for sårbare til å møte morgendagens krav. Vi ønsker å forene kvaliteten ved å være en liten tjeneste med nærhet til brukerne, med kravet om økt kompetanse og profesjonalitet.

Marker kommune deltar i den interkommunale barnevernsvakta organisert av Indre Østfold kommune og kjøper også inn tilsyn i fosterhjem fra Indre Østfold kommune. Vi har et nært og godt samarbeid mellom barneverntjenesten og øvrige kommunale instanser i forhold til barn og unge.

Barneverntjenesten er en arbeidsplass preget av høyt tempo, varierte arbeidsoppgaver, aktive dager, mye humor og godt kollegialt samhold.

Arbeidsoppgavene vil være administrasjon, ledelse og videreutvikling av barneverntjenesten i Marker.Ønskede kvalifikasjoner


  • Krav om 3 årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning. Sosionom, barnevernspedagog. Personer med annen relevant høyskoleutdanning og erfaring vil bli vurdert.
  • Praksis fra ledelse av tilsvarende organisasjon eller annen relevant ledelseserfaring.
  • Utdanning/praksis fra ledelse innen barnevern eller annet.
  • Positiv innstilling, faglig engasjement, og personlig egnethet.
  • førekort klasse B.

Politiattest må forelegges.

Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.

Elektronisk søknad sendes Marker kommune innen 23.05.2021.

Velkommen som jobbsøker!!


Kontakt

Bjørg Olsson

mob: +47 909 78 959

Søknadsfrist: 23.05.2021

Tiltredelse: 01.07.2021

Arbeidssted: Ørje
Marker kommune Familie og Helse


Marker kommune er en attraktiv kommune full av muligheter. Med sitt rike kulturliv og Haldenkanalens unike natur og kultur, er Marker et godt sted å bo for sine 3.600 innbyggere. E18 som er hovedferdselsåren mellom Stockholm og Oslo krysser Halden-kanalen ved Ørje, som er tettstedet i kommunen. Med vår unike tilgang på vakker natur, to sjøer og en kanal er dette en av Østfolds vakreste bygder, med kort avstand både til Østfoldbyene, Oslo og til Sverige. Marker har gjennom flere år hatt en satsning for ungdom gjennom ungdommens kulturhus og medlemskap i organisasjonen MOT.

Marker kommunes visjon er Mulighetene er mange. Våre verdier er: Trygghet, trivsel og respekt

Ansök