Barnehagelærer/ Pedagogisk leder

Barnehagelærer/ Pedagogisk leder

Setter du barns lek først? Vi søker etter en barnehagelærer som verdsetter lekens egenverdi og som er en god tilrettelegger og støtte i barns lek. Vi i Paletten Kanvas-barnehage har de siste årene jobbet med lek, det fysiske lekemiljø og barnehagens psykososiale miljø. Vi er en 4 avdelings barnehage med 80 barn i alderen 1-6 år. I tillegg til lek satser vi på uteliv og språk. Hver uke drar barna på tur i nærmiljøet, der vi har fokus på periodens tema, miljøet og årstidene.


Vi er to barnehagelærere på hver av avdelingene våre. Og nå trenger vi deg som er leken, liker å være ute og som er god på samarbeid. Alle barnehagelærere i Kanvas er lønnet som pedagogiske ledere og har faglig lederansvar. Stillingen er ledig fra 1. april 2022.

Arbeidsoppgaver


Som barnehagelærer i Paletten Kanvas-barnehage har du ansvar for:

 • omsorg for det enkelte barn og barnegruppen
 • å delta aktivt i lek og aktiviteter sammen med barna
 • å planlegge, gjennomføre, dokumentere, og evaluere pedagogisk arbeid i barnehagen
 • å holde deg faglig oppdatert og dele faglig kunnskap med kollegaer
 • å være en god rollemodell og veileder
 • å bidra til et godt og trygt lærings- og arbeidsmiljø for barn og ansatte
 • å initiere og opprettholde et godt foreldresamarbeidKvalifikasjoner


 • Utdannet barnehagelærer/førskolelærer
 • Hvis utdannet i utlandet; godkjenning fra Udir
 • Gode norskferdigheter muntlig og skriftligPersonlige egenskaper


 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Målbevisst og strukturert
 • Faglig engasjement
 • Stor arbeidskapasitetVi tilbyr


 • Lønn som pedagogisk leder
 • Sterkt fagmiljø med 50 % andel barnehagelærere
 • God pensjonsavtale med mulighet for AFP
 • PBLs hovedavtale og hovedtariffavtale
 • Godt arbeidsmiljø med høyt nærvær
 • Firmahytte på Geilo

Søknadsfrist: 06.02.2022

Avdeling: Paletten Kanvas-barnehage

Stillingstype: Barnehagelærer/pedagogisk leder

Arbeidssted: Asker

Kontakt

Ann-Rita Kristoffersen

Daglig leder Paletten Kanvas-barnehage

[email protected]

40630513

Trine Lise Strange Kristiansen

[email protected]


Kanvas er Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål, stiftet som et foreldreinitiativ i 1986. Overskudd som genereres føres i sin helhet tilbake til virksomheten, til det beste for barna.

Kanvas’ ideelle formål er todelt. Vi skal bidra til å bedre barns oppvekstsvilkår og foreldrenes hverdag gjennom drift av gode barnehager. Samtidig skal vi øke kvaliteten og statusen i barnehagesektoren gjennom nytenking og kompetanseutvikling som deles internt og eksternt. Slik bidrar Kanvas til å videreutvikle barnehagesektoren.

Ansök