Avdelingsleder – Lunde behandlingssenter

Avdelingsleder


Er du lidenskaplig opptatt av lederskap?


Om Lunde behandlingssenter


Lunde behandlingssenter er en av to pilotinstitusjoner i landet som tilbyr omsorg og helsehjelp til barn under samme tak. Behandlingssenteret eies av Bufetat, region sør og drives i et forpliktende samarbeid med Abup ved Sørlandet sykehus. Lunde behandlingssenter har plass til seks ungdommer. Målgruppa er barn og unge mellom 13 og 18 år som har behov for omsorg utenfor hjemmet, samtidig som de har behov for omfattende psykisk helsehjelp.

Ansatte ved Lunde vil være en del av en spennende prosess, med opplæring i Dialektisk atferdsterapi (DBT) som er en empirisk validert behandlingsmetode. Metoden testes nå ut på omsorgsinstitusjoner i Bufetat Region Nord og Sør. Behandlingsmetoden gir behandlere retningslinjer og gode redskap i møtet med mennesker med ulike former for psykiske helseutfordringer. Verktøyene gir ungdommene ferdigheter i å regulere følelser, atferd og mellommenneskelige relasjoner, samt ferdigheter i å holde ut eller tolerere emosjonell smerte. 

Personalgruppen på Lunde består av 25 miljøterapeuter med minimum bachelor, to avdelingsledere og en enhetsleder. Dette i tillegg til to psykologer, psykiater og fire miljøterapeuter fra Abup. Om stillingen


Se for deg en sterkt faglig sammensatt personalgruppe, noen unge og nyutdannede, andre med en livstid av erfaringer. Sammen skal dere jobbe for å utforske en ny behandlingsmetode som skal gi ungdommer med ulike former for psykiske helseutfordringer, verktøy for å holde ut eller tolerere emosjonell smerte. Hverdagen på Lunde kan være preget av et høyt arbeidspress, uforutsigbare situasjoner, opp og nedturer. Dere skal nærmest sømløst bevege dere mellom følelsesorienterte handlinger og logiske og faglige vurderinger. Dere skal møte med og motgang, mestre omstilling og ikke minst skal dere alle glede dere til å gå på jobb!

Tar DU utfordringen?

Vi tilbyr en lederstilling i et lederteam bestående av to avdelingsledere og enhetsleder. Sammen blir dere en del av en tverrfaglig ledergruppe i samarbeid med ledelse ved ABUP.

Som leder skal du legge til rette for at de ansatte har de verktøy de trenger for å mestre jobben. I tillegg til at du har god oversikt over grunnleggende administrative oppgaver som arbeidsplanlegging, dokumentasjonsarbeid og internkontroll, så kan du også mye om mennesker og du bruker den kompetansen ved endrings- implementerings- og omstillingsprosesser. Du kan raskt “koble deg på” når det trengs, men er like god til å “koble deg fra”. Du er tillitsskapende, reflekterer godt i krevende situasjoner og bruker ditt handlingsrom godt. Du trenger ikke ha direkte erfaring som behandler selv, men du må ha nok innsikt og forståelse for hva dere driver med til at du kan danne deg et helhetsbilde, angripe en sak fra forskjellige vinkler og bygge relasjoner både til ansatte, dine lederkollegaer og andre samarbeidspartnere.

Høres dette spennende ut? Send oss en søknad og fortell oss hvorfor DU er den rette for stillingen!For å være formelt kvalifisert må du ha:


 • Relevant utdannelse på fortrinnsvis masternivå. Bachelor med relevant tilleggsutdannelse kan i særlige tilfeller vurderes dersom personlig egnethet kompenserer for differansen.
 • Relevant ledererfaring.Vi tilbyr:


 • Du får bli med å lede et spennende pilotprosjekt hvor man for første gang samarbeider om å gi psykiske helsetjenester der ungdommene bor.
 • Du vil være med å lede en personalgruppe med høy faglig kompetanse, som vil bidra til å gi ungdommene mulighet til å håndtere livet sitt til tross for sine psykiske helseutfordringer.
 • Deltakelse i lederutvikling i staten gjennom Bufetats lederskole.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1407 avdelingsleder, pt. kr 615 900 – 667 200 pr. år (ltr. 68-72). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.Generelle opplysninger


 • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
 • Stillingen er for tiden lagt til Lunde behandlingssenter.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. Lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.Kontaktinformasjon


 • Enhetsleder, Torunn Aalvik Grostøl, mobil: +47 971 89 701
 • HR, Linda Årdal, mobil: +47 980 767 18

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Søknadsfrist: 31.10.2020
Om BufetatBarne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Bufetat region sør dekker Agder, Vestfold og Telemark, samt tidligere Buskerud fylke. Regionkontoret ligger i Tønsberg

Ansök