Avdelingsleder

Vil du være med å lede by- og arealutviklingen i Drammen?

Drammen kommune skal bli Norges grønneste kommune innen 2040! Sammen skal vi halvere klimagassutslipp og sikre attraktiv by – og tettstedsutvikling ved knutepunkter for at Drammen blir et godt sted å leve. Drammen by er regionhovedstad vest for Oslo og kommunen er Norges 7. største.


Basert på ambisiøse mål, bredt samarbeid og målrettet innsats gjennom de siste tiårene har forvandlingen av Drammen by blitt prisbelønnet for byrom og byutvikling. Det er svært høy utbyggingstakt og spennende satsinger fremover med bl.a. jernbaneutbygging, sykehusutbygging, samferdsel og planprosesser for en rekke sentrumsnære transformasjonsområder samt stort fokus på klimavennlig utbygging.

Virksomhet for Arealplan søker nå en fremtidsrettet avdelingsleder. Arealplan er kommunens planmyndighet og kompetansesenter for fysisk planlegging med ansvar for kommuneplanens arealdel, annen overordnet planlegging og behandling av reguleringsplanforslag. Virksomheten er i dag organisert med en virksomhetsleder og to avdelingsledere for hhv overordnet planlegging og detaljregulering. Denne organisering er vi i ferd med å evaluere og videreutvikle.

Arealplan har ca 20 engasjerte medarbeidere med bred og høy kompetanse som løser planoppgaver på tvers av avdelingene. Virksomheten har et godt arbeidsmiljø med jevnlige sosiale- og faglige aktiviteter og har et aktivt turlag. Vi er nå i en prosess for å se på mulighetene for en ny struktur for ansvarsdelingen mellom de to avdelingslederne og denne prosessen vil pågå parallelt med rekruttering av ny avdelingsleder.

Frem til søknadsfristens utløp, vil alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Det vil utarbeides offentlig søkerliste. Evt. ønske om unntak fra offentlighet må grunngis særskilt i søknaden. Dersom anmodningen om unntak fra offentlighet ikke tas til følge, vil du bli informert om dette.

Arbeidsoppgaver


Som avdelingsleder på arealplan vil dine ansvarsområder bla. kunne omfatte:

 • Utarbeidelse av kommunale arealplaner i tråd med politiske bestillinger
 • Saksbehandling av innsendte reguleringsplanforslag
 • Forberedelse og godkjenning av plansaker til politiske møter
 • Personal- og økonomiansvar, utviklingssamtaler
 • Dialog og samhandling med næringsliv og innbyggere
 • Sørge for tverrfaglig samarbeid med andre kommunale virksomheterKvalifikasjoner


 • Fortrinnsvis plan- eller arkitektfaglig utdanning på masternivå
 • Solid arbeidserfaring fra planleggingsmiljø innen- eller utenfor kommunesektoren
 • Ledererfaring, der det vil være en fordel med erfaring fra personalledelse

For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2 i muntlig og skriftlig. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden.Personlige egenskaper


Du bør trives som fagperson i skjæringspunktet mellom administrasjon, politikk og i dialog med kommunens innbyggere. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vil være en styrke både internt og eksternt. Det vil være en fordel om du har erfaring med endringsledelse og at du har egenskaper som gjør at du kan lede gjennom tillit, åpenhet og involvering. Vi ser etter deg som trives med å få til resultater ved å lede andre og som ønsker å utvikle deg som leder. Du har ledererfaring fra prosjektledelse, koordinerings- eller fagansvar og det vil være en fordel om du har erfaring med personalledelse. Vi forutsetter at du har god kompetanse på by- og stedsutvikling, plan- og bygningsloven og god forståelse for politiske prosesser.Vi tilbyr


 • Lønn etter avtale
 • Fleksitid
 • Pensjonsordning
 • Deltakelse i Drammen kommunes lederutviklingsprogram

Er du nysgjerrig, eller har spørsmål kan det gjerne tas uforpliktende kontakt med Virksomhetsleder Elisabet Finne på tlf. 92 08 10 23.

Vitnemålsportalen skal benyttes for relevante vitnemål og attester for søknaden.


Kontaktinformasjon

Finne, Elisabet


Virksomhetsleder

920 81 023

Søknadsfrist: 31.01.2022

Arbeidsgiver: Drammen kommune

Stillingstittel: Avdelingsleder

Stillinger: 1

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100


Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn. Kommunen ligger sentralt til i det nye fylket Viken, og har vel 100 000 innbyggere og rundt 6 500 ansatte.

Ansök