En arbetsdag i veckan kan vinnas med bättre arbetsprocesser
Freemium 25 Nov 2022 kl: 09:00

En arbetsdag i veckan kan vinnas med bättre arbetsprocesser

Mellan 6-7 timmar i veckan - eller nästan en arbetsdag - så många timmar förlorar närmare var femte anställd på arbetsuppgifter som inte ingår i deras roll. Det visar en ny undersökning som Censuswide gjort på uppdrag av Personio.

För företag är det dagliga arbetet avgörande och arbetsgivaren behöver säkerställa att de anställdas tid används på bästa sätt. Enligt en ny undersökning uppger 88 procent av medarbetarna att de varje vecka lägger tid på arbetsuppgifter som inte är relaterat till deras jobb. Det kan handla om IT-relaterade uppgifter, rekrytering, sociala aktiviteter, admin eller bokning av möten. Uppemot var femte person (19%) säger att de förlorar mellan 6-7 timmar i veckan på detta – tid som med hjälp av effektivare processer skulle kunna användas på ett bättre sätt. Över hälften av de tillfrågade (57%) menar dessutom att de spenderar mellan 1-4 timmar i veckan på HR-relaterade uppgifter, exempelvis rekrytering och semesteransökan. Uppgifter som inte ingår i deras roll.

Här skulle HR-funktionen kunna vara ett stöd, men även många HR-chefer upplever tidsbrist som ett hinder. När de fick svara på frågan om hur mycket tid de lägger på olika arbetsuppgifter var fördelningen relativt jämn. Mellan 4-6 timmar i veckan var vanligast att lägga på respektive uppgift, såsom att svara på medarbetarfrågor, rekrytering, lönehantering, utvecklingssamtal samt utbildning.

– Uppgifterna kan tyckas relevanta för HR-chefer, men slår man samman den totala tiden som de uppskattar att de lägger på de olika momenten så ser man att det inte är mycket utrymme kvar till de mer strategiska frågorna, säger Maria Duni, Nordenchef på Personio.

Studien visar att anställda generellt sett har en positiv bild av HR-funktionen, även om det finns förbättringspotential. Exempelvis säger 60 procent av medarbetarna att de snabbt får svar på sina frågor, att HR är lätta att få kontakt med och att man är bekväm att vända sig till dem även för en känslig fråga. Däremot är siffran något lägre gällande HR-funktionens förmåga att på ett effektivt sätt stötta verksamheten och dess anställda, enbart 56 procent av de anställda tycker att detta fungerar bra.

Om undersökningen:
Studien genomfördes av Censuswide på uppdrag av Personio mellan den 19 augusti och 5 september. I undersökningen deltog HR-chefer och medarbetare, anställda i företag med 10-2000 medarbetare, från Sverige, Storbritannien, Spanien, Irland, Nederländerna, Italien, Tyskland och Finland. I Sverige deltog 500 HR-chefer och 1 000 medarbetare.