”Duktiga flickor har för lite makt”
29 Sep 2017 kl: 00:00

”Duktiga flickor har för lite makt”

Hur mycket makt har TT i Mediesverige?

– Vi har en stor bredd. Nästan alla redaktioner, men även regeringskansliet, myndigheter och kommersiella aktörer är kunder till TT. Våra nyheter autopubliceras på en del sajter och vi gör bland annat urvalet och redigerar inrikes- och utrikessidor till många lokaltidningar. Det händer också att myndigheter, politiker eller kända personer hör av sig bara till TT, eller till TT först, för då vet de att nyheten snabbt får spridning. På så sätt har vi stort inflytande. Men vi är B2B och kunderna bestämmer hur de vill publicera och paketera vårt material.

Och hur mycket makt har du?

– Vi är framför allt ett starkt team och löpande så är det nyhets- och avdelningscheferna som bestämmer vad vi ska göra. Men jag finns i bakgrunden och har ett övergripande ansvar för vår redaktionella produktion och vid stora nyhetshändelser går jag in mera operativt vilket är jättekul. Som medlem i redaktionsledningen har jag också ett ganska stort inytande över strategiska frågor och förstås ett stort ansvar för våra medarbetare och för bildbudgeten.

Hur väljer ni vad som blir en nyhet?

– Förutom självklara breaking news så kan det vara ett avslöjande som vi eller våra kunder gjort. Det kan också vara en fråga eller ett tema som ligger i tiden eller kanske en konflikt. Vi prioriterar också bra bild- och videomaterial och händelser som rör kända personer kan också ligga bra till för att vi ska gå igång. Men som leverantörer kan vi aldrig lägga alla resurser på en stor nyhetshändelse, utan måste fortsätta bevaka samtliga ämnen där vi har kunder.

Vilka tycker du har för mycket makt i Sverige?

– Jag har sedan jag var barn blivit upprörd över upplevda orättvisor, både strukturella och personliga, och skulle egentligen blivit åklagare. Men jag hoppade av juristlinjen och blev journalist i stället. Så jag säger alla som använder sin makt för att trycka ner andra – när man i stället kan välja att använda sin makt till att se och lyfta andra.

Vilka tycker du har för lite makt i Sverige?

– Alla ”duktiga flickor” och då syftar jag på ”duktig flicka” som begrepp, inte nödvändigtvis kopplat till kön. Det vill säga den som roddar och fixar, är ambitiös och hårt arbetande, men kanske får för lite cred för sitt arbete. Kanske allra mest irriterande när det står en person bredvid eller ovanför som får all stjärnglans, trots att man vet vem som gjort jobbet.

Vilket är det bästa beslutet du har tagit i din karriär?

– Att jag alltid vågat säga ja när jag har blivit tillfrågad om jag vill göra nya saker, trots att jag många gånger känt mig osäker i början. Jag har också haft turen att ha en del chefer som trott på mig och både har lärt mig mycket, men också puttat fram mig.