”Det jag gör känns viktigt för människor världen över”
3 Maj 2017 kl: 00:00

”Det jag gör känns viktigt för människor världen över”

Malin Larsson har alltid jobbat inom produktion, både som tekniker och chef, inom gruv-, stål och fordonsindustrin. Hon hade alltså redan mycket erfarenhet, men när hon började på Vattenfall fick hon chansen att lära sig om en helt ny bransch.

– På Vattenfall har jag utvecklats väldigt mycket, berättar hon. Förutom att jag bättre förstår hur Sveriges energisystem är uppbyggt ser jag också hur viktigt det är att samhället ställer om till ett hållbart energisystem.

Hållbarhet, hållbarhet, hållbarhet

En av de uppgifter som Vattenfall har och som Malin tycker är mest inspirerande är att öka den hållbara energiproduktionen i Sverige.

– Tack vare vår storlek kan vi verkligen ta det ansvaret och tänka på hur denna produktion ska fungera för generationer framöver. Hållbarhet är en av de viktigaste frågorna i samhället. För oss i Sverige är det självklart att kunna tända lampan och koka kaffe. Vi tar el för givet, men själva energisystemet är väldigt komplext och kommer kanske inte att fungera på samma sätt om kärnkraften ersätts. Som Chef för Vattenfall Vattenkrafts Projektenhet är min verksamhet viktig. Genom förnyelser av våra kraftverk säkerställer vi att den förnybara vattenkraften kan producera i ytterligare 40 år framåt genom att öka effektiviteten i våra vattenkraftsaggregat och investera i nya mer effektiva turbiner. Tack vare ny teknik kan vi producera mer energi av det vatten som vi har att tillgå. Andra fördelar är att vi ytterligare stärker säkerheten och reducerar miljöriskerna.

Ett större perspektiv

Vattenfalls hållbarhetsfokus begränsar sig inte till lokal nivå.

– Det är väldigt intressant att jobba i den här branschen och i det här stora företaget. Jag lär mig otroligt mycket, både om hur det ser ut i länder och inte minst om den politiska delen kring energifrågorna i Sverige, berättar Malin.

Samtidigt som Vattenfall är ett stort företag tycker hon att företaget är en bra arbetsgivare.

– Det är väldigt stort fokus på säkerhet här, vilket är viktigt för mig. Många som söker sig till oss gör det för att de vill ha ett meningsfullt arbete och för att de vill jobba i ett företag som har miljöfokus. På Vattenfall känner att jag kan bidra i ett större perspektiv. Det jag gör känns viktigt eftersom det inte bara påverkar mig och vårt företag utan många människor världen över.