”Bra att ta upp löpningen”

”Bra att ta upp löpningen”
30 Jun

Henriks följebrev är annorlunda och tilltalande, men det måste struktureras om. Här får du värdefulla cv-tips från Stepstones expert Charlotte Ulvros, som går igenom hans ansökan.