Föregående Nästa

Press Release: Viktigaste processerna att digitalisera inom HR

Press Release: Viktigaste processerna att digitalisera inom HR
15 november 2019

Digitalisering har länge varit en stor fråga inom HR – hur digitala verktyg på bästa sätt ska implementeras i, samt effektivisera, det dagliga arbetet. Det digitala produktbolaget Edge, som är en del av Wise Group, presenterar en undersökning som visar vilka HR-processer svenska företag anser är viktigast att digitalisera.

Annons

Digitala verktyg har förändrat många branscher och inom HR har ämnet varit på agendan länge. Det digitala produktbolaget Edge har genomfört en undersökning som visar vilka HR- processer branschen tycker är viktigast att digitalisera. Över 600 yrkesverksamma inom HR över hela Sverige har deltagit i undersökningen, varav 46 procent arbetar som ytterst ansvariga för HR.

Undersökningens resultat visar att det finns en rad arbetsområden som behöver utvecklas och bli mer digitala. De områden som toppar listan är personaldata, onboarding samt medarbetarnas kompetenser.

− Resultatet visar att det finns ett behov av att digitalisera flera områden inom HR. Digitala produkter är ett sätt att strukturera och hålla koll på sina dagliga uppgifter. Edge:s mål är att fler inom HR ska känna sig trygga i sin roll och därmed skapa en bättre vardag för sina medarbetare, säger Niclas Giertz, Head of Service Design på Wise Group.

Viktigaste HR-processerna att digitalisera

 1. Personaldata
 2. Onboardning
 3. Medarbetarnas kompetenser
 4. Rekrytering
 5. HR-information
 6. Utvecklingssamtal
 7. Preboardning
 8. Lönekartläggning
 9. Medarbetarundersökningar
 10. Förmåner
 11. Offboarding

Niclas Giertz, Huvudansvarig för Service Design på Wise Group, har också identifierat 5 trender inom HR som han anser kommer vara betydande under det kommande året 2020. Läs mer här!

 

Om undersökningen

 • Undersökningen genomfördes av Edge under slutet av 2018 och skickades ut till yrkesverksamma personer i Sverige med en HR-titel.
 • Totalt svarade 608 personer på enkäten där majoriteten hade titeln ”Ytterst ansvarig för HR”.
 • De svarande utgör ett riksrepresentativt urval av Sveriges företag vad avser storlek, bransch, yrkesroll och regional spridning.
 • Med en digitaliserad process menas att de flesta av uppgifterna/aktiviteterna för den givna HR-processen sker digitalt via ett HR-system eller verktyg. Här räknas inte användningen av exempelvis Microsoft Office såsom Word, Excel eller Outlook.

Nu utvecklar Edge sitt erbjudande och lanserar enklare möjligheter för HR-ansvariga, chefer och personalansvariga att köpa, arbeta med och utveckla sina digitala HR-processer.

Om Edge

Edge är ett digitalt produktbolag som förenklar och effektiviserar organisationers HR-arbete. Med Edge:s produkter skapas optimala förutsättningar för organisationer att arbeta tryggt och säkert med olika typer av utmaningar inom HR- och personalfrågor. Edge är ett bolag inom koncernen Wise Group AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap.


För mer information, kontakta:

Matilda Fogde, presskontakt Edge på mail [email protected] eller telefon: 076-213 22 88

Publicerad 15 november 2019
Föregående Nästa