Föregående Nästa

Test: Stressar du ihjäl dig?

Test: Stressar du ihjäl dig?
18 november 2010

Det är farligt att jobba! Varje år dör mellan 60 och 70 personer på jobbet och drygt 1 000 personer av arbetsrelaterade sjukdomar. Stress är en av de största riskfaktorerna.

Annons

Drygt 1000 personer dör av arbetsrelaterade sjukdomar varje år. Dålig arbestmiljö kan leda till cancer, lung- och luftvägssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. Det framkommer i en rapport som Arbetsmiljöverket presenterar idag.

Professor Bengt Järvholm, överläkare i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet och en av de ansvariga för rapporten, säger till DN att han är säker på att resultatet inte är någon överdrift utan snarare en underdrift.

Störst dödlighet står hjärt- och kärlsjukdomar för. Framförallt hjärtinfarkterna sticker ut. De kan orsakas av skiftarbete, avgaser, passiv rökning  − och stress:
– Stress har setts som en trivselfråga, och inte som det livsfarliga arbetsmiljöproblem som det är, kommenterar Bengt resultatet.

Att ha höga krav på sig, samtidigt som man har låg kontroll över hur arbetet utförs är sådant som skapar stress.


Hur ligger du till? Stressar du ihjäl dig? Testa dig själv här!

Stresstestet är framtaget av Gunilla Burell vid Uppsala universitet och visar reaktioner vid stress. (I Shortcuts test finns det dock tre i stället för fyra svarsalternativ).

Ebba Arnborg
Publicerad 18 november 2010
Föregående Nästa