Föregående Nästa

Så håller du företaget friskt

Så håller du företaget friskt
21 maj 2008

Det är ingen hemlighet att personal som mår bra presterar bättre på jobbet. Men vilka faktorer gör att de håller sig friska? Här är tio ingredienser hos en frisk arbetsplats!

Annons

_________________________

Friska företag är bra på att…

1. Vara tydliga med vilket ansvar ledarna har

2. Se medarbetarna som en resurs

3. Få medarbetarna delaktiga i beslut och ta vara på deras idéer

4. Värdera social kompetens

5. Se till att företagets värderingar är välkända för alla

6. Planera verksamheten långsiktigt

7. Se till att de anställda känner till sina befogenheter och begränsningar

8. Vara öppna för diskussioner och kritik

9. Rekrytera ledare och medarbetare internt

10. Ha kunskap om sjukfrånvaron

Källa: Centrum för folkhälsa

Christine Perschon
Publicerad 21 maj 2008
Föregående Nästa