Föregående Nästa

Populäraste utbildningarna just nu

Populäraste utbildningarna just nu
27 november 2013

Det var rekordmånga som ville börja plugga på högskolan nu när höstterminen drog igång. Här får du veta vilka program som lockade flest.

Annons

När ansökningarna inför höstterminens högskoleutbildningar var registrerade visade det sig att fler än någonsin, 134 000 personer, hade sökt för första gången. Det visar en rapport från Universitetskanslerämbete och SCB. Att så många sökt innebär givetvis också en konkurrens om platserna. Nu kom därför bara 44 procent in, jämfört med 48 procent förra året.

Svårast är det att komma in på psykologutbildningen, där det var nio förstahandssökande per antagen. Tätt efter kommer veterinär- läkar- och sjukgymnastutbildningen. Bland yrkesexamensprogrammen lockade civilingenjörsprogrammet flest förstahandssökande, med sjuksköterska och jurist på andra och tredje plats.

Men hur ser det ut
bland olika åldersgrupper då? Jo yngre personer som vill börja plugga söker sig  framför allt till teknik- och naturvetenskapliga utbildningar medan äldre i större utsträckning väljer vård- och lärarutbildningar.

Och om man kollar på fördelningen mellan könen ser det relativt stereotypt ut, män söker sig i högre grad till utbildningar inom teknik och kvinnor lockas i första hand av vård- och lärarutbildningar.

Shortcut
Publicerad 27 november 2013
Föregående Nästa