Föregående Nästa

Lång utbildning = långa barn

Lång utbildning = långa barn
14 april 2014

Barn till personer med hög status är i genomsnitt längre än barn till personer med låg status. Ny forskning vid Göteborgs Universitet visar att våra levnadsvillkor har inflytande på hur långa vi blir.

Annons

Höga inkomster och lång utbildning genererar längre barn, medan låga inkomster och kortare utbildning ger korta barn. Det menar Stefan Öberg vid Göteborgs Universitet, som i en avhandling har undersökt hur de sociala skillnaderna ändrades från början av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet. Stefan Öberg menar att längdskillnaderna beror på att familjer hade olika resurser att utfodra sina barn.
– Resultaten visar att de som bodde tillsammans med fyra syskon var två–tre centimeter kortare än de som var enda barnet. Det tyder på att det var ont om resurser i familjer med många barn, säger Stefan Öberg.

Skillnaderna har minskat i samband med att levnadsvillkoren förbättras och är i dag små i Sverige. Under 1800-talet rådde betydligt större skillnad mellan längd och social status – för 200 år sedan var medellängden för svenska män minst 12 centimeter kortare än i dag. Studien baseras på uppgifter från mönstringen till den allmänna värnplikten som infördes i Sverige redan år 1812. Underlaget utgörs av fler än 6 000 män. Uppgifterna har kopplats till demografiska data, som vad männens föräldrar jobbade med och om föräldrarna ägde jord. Resultaten visar ett tydligt samband mellan sociala villkor och längd.
– Söner till jordägare med mycket jord var längre än söner i familjer med mindre jord. Allra längst var söner till pappor med olika tjänstemannayrken, och på andra änden av skalan utgjorde hantverkarnas söner den kortaste gruppen, säger Stefan Öberg.

Sofie Lundmark
Publicerad 14 april 2014
Föregående Nästa