Föregående Nästa

Detta driver entreprenörerna

Detta driver entreprenörerna
11 april 2014

Kvinnor känner större ansvar för samhällsförändringar än män, enligt en undersökning från Ashoka, organisationen för socialt entreprenörskap.

Annons

Ett grundläggande drag hos sociala entreprenörer är att känna ansvar för att hitta lösningar på angelägna samhällsproblem. Störst skyldighet för att lösa samhällsutmaningar känner kvinnor, med 54 procent jämfört med männens 47 procent.
– Ofta saknas kunskap och självförtroende för att kunna förverkliga sina idéer, säger Maja Frankel, Skandinavienchef på Ashoka.

Samtidigt är männen de som i störst utsträckning tror sig själva ha kapacitet att lösa dagens samhällsproblem. 33 procent av männen upplever att de har möjlighet att skapa lösningar men bara 22 procent av kvinnorna tror sig ha motsvarande kapacitet.

Sofie Lundmark
Publicerad 11 april 2014
Föregående Nästa