Föregående Nästa

Handels bäst på info om arbetsmarknaden

Handels bäst på info om arbetsmarknaden
01 mars 2008

Studenterna på Handelshögskolan i Stockholm tillhör de som känner till mest om sin blivande arbetsmarknad, visar en ny undersökning från Jusek. I genomsnitt saknar hälften av landets studenter information från sitt lärosäte om vad utbildningen de går på kan leda till för jobb.

Annons
Undersökningen visar också att tre av fyra akademiker inte tycker att de fått tillräcklig med information från sitt lärosäte om hur stor efterfrågan är på deras utbildning.

– Ansvaret att välja utbildning vilar förstås på den enskilda sökanden, men de flesta högskolor och universitet ger ett bristfälligt underlag, säger Louise Adelborg, vd på Jusek.

Hon tycker även att regeringen ska avsätta särskilda medel för ändamålet.

–  Med öronmärkta pengar och ett tydligt uppdrag skulle alla högskolor och universitet få möjlighet att följa upp sina studenter och erbjuda information om arbetsmarknaden till blivande akademiker. Det skulle vara ett steg på vägen mot minskad akademikerarbetslöshet och ett utbildningsinnehåll som även efterfrågas på arbetsmarknaden, säger Louise Adelborg.

Undersökningen genomfördes bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Bland de nyexaminerade från Handelshögskolan i Stockholm ansåg sex av tio att lärosätet gett tillräckligt med information om vad utbildningen kunde leda till och nästan lika många var nöjda med informationen om läget på arbetsmarknaden.

Andel nyexaminerade som anser att informationen från lärosätet om arbetsmarknadens efterfrågan varit tillräcklig:

Handels i Stockholm 55 %

Högskolan i Jönköping 24

Göteborgs universitet 22 %

Gävle högskola 22 %

Luleå universitet 22 %

Lunds universitet 20 %

Uppsala universitet 19 %

Umeå universitet 18 %

Stockholms universitet 18 %

Karlstad universitet 16 %

Örebro universitet 15 %

Linköpings universitet 14 %

Mälardalens högskola 12 %

Högskolan i Halmstad 10 %

Växjö universitet 9 %

Shortcut Redaktion
Publicerad 01 mars 2008
Föregående Nästa