Föregående Nästa

Genom hållbart tänkande blir korvbröd bioetanol

Genom hållbart tänkande blir korvbröd bioetanol
09 oktober 2015

En organisation som ägs och styrs av 29 000 lantbrukare med hållbarhet som hjärtefråga. Fredrik Ringård gör en traineetjänst på Lantmännen och berättar om ett företag med en långsiktig och hållbar företagsutveckling.

Fredrik Ringård går Lantmännens traineeprogram, som under 15 månader innehåller fyra olika placeringar inom koncernen. Just nu gör han sin tredje period på Lantmännen Unibake i Köpenhamn. Där är han bland annat delaktig i att ta fram Lantmännen Unibakes proaktiva agenda kring hållbarhetsarbete.

Matrester blir bioetanol

När det danska dotterbolaget Lantmännen Unibake ska bli mer proaktiva i sitt arbete med hållbarhet är traineen Fredrik involverad. Just hållbarhet är något som genomsyrar allt som Lantmännen gör vilket Fredrik tidigt fick prov på.
– Det var tydligt från start vilket högt fokus Lantmännen har på hållbarhet och ansvarsfullt företagande. Koncernen har divisioner inom maskin, lantbruk, energi och livsmedel, och tack vare detta och Lantmännens externa samarbeten får vi användning för våra restprodukter. Till exempel kan kasserade korvbröd användas för att ta fram bioetanol av Lantmännen Agroetanol i Norrköping eller så kan koldioxiden från våra processer användas av AGA för att skapa kolsyra. På Lantmännen Unibake får jag vara med och föra in Lantmännens hållbarhetsstrategier vilket är en stor och väldigt rolig utmaning!

Genuin hållbarhet

Klimat- och miljöpåverkan är huvudfrågor på Lantmännen, men man tummar inte heller på hållbarhetsaspekten när det kommer till medarbetare och arbetsmiljö. Det var en av anledningarna till att Fredriks val föll på just Lantmännen, och den tydliga talanghanteringen som företaget bedriver, var ett av skälen till att Lantmännen kändes som en bra plattform för hans utveckling.

– Min utbildning var lite tekniktung, och det jag såg fram emot på Lantmännen var att ta del av livsmedelsvaror och ett arbete som är mer konkret på det sättet att man får en tydlig bild av vad man har producerat. Först och främst gav traineeprogrammet mig chansen att lära känna hela verksamheten, men inte bara genom att se och lära utan även tack vare direkt involvering i olika projekt. Nu när jag jobbar på Lantmännen Unibake i Köpenhamn är jag delaktig i att utveckla ett ännu bättre hållbarhetsarbete i linje med det som moderbolaget bedriver. På Lantmännen ser vi inte hållbarhet som ett sätt att skaffa good will utan ett konkret värde i en hållbar affärsutveckling – det går inte att bygga ett luftslott kring hållbarhet.

Daniel Cederlund
Publicerad 09 oktober 2015
Föregående Nästa