Föregående Nästa

”Dina idéer lägger grunden för Sveriges framtid”

”Dina idéer lägger grunden för Sveriges framtid”
20 augusti 2014

Riksbanken är Sveriges centralbank och här får du tillsammans med kunniga, engagerade kollegor sätta de finansiella spelreglerna – såväl på hemmaplan som på den interna­tionella arenan.

Som biträdande avdelningschef på avdelningen för penningpolitik respektive chef för bankanalys­enheten på avdelningen för finansiell stabilitet, vet Christina Nyman och Olof Sandstedt vad ­Riks­banken kan erbjuda sina medarbetare.

Vad lockade er till Riksbanken?

Christina: – På Riksbanken fattas beslut som rör hela samhällsekonomin. Det är en spännande miljö att arbeta i – det finns en nerv i vetskapen att det vi gör spelar stor roll för Sveriges ekonomiska framtid.

Olof: – Jag lockades av den intellektuella atmosfären och de spännande arbetsuppgifterna. Vi befinner oss i informationsflödets epicentrum och Riksbanken är en tung spelare i den ekonomiska debatten.

Hur kan en dag på jobbet se ut?

Christina: – Det är mycket varierande! På min avdelning tar vi bland annat fram de underlag som ligger till grund för direktionens räntebeslut. Det finns ett omfattande analys­arbete bakom och vi är många som är involverade i processen. Vi har också en viktig roll i hur beslutet ska presenteras för allmänheten och media. Det är viktigt att det blir tydligt vad som ligger bakom det aktuella beslutet. Vi följer också aktuell forskning, utvecklar metoder och skriver tal till direktionen.

Olof: – Vi arbetar mycket med att sätta spelregler för banker genom att vara med och förhandla fram globala finansiella regelverk. Vi rör oss i en internationell miljö och har ett brett samarbete med andra centralbanker och organisationer som IMF. Många av oss är med i olika internationella ­kommittéer och reser mycket.

Vad får Riksbanken att sticka ut bland andra arbetsgivare?

Christina: – Vi är bra på att dra nytta av den höga kompetens som finns i huset och Riksbanken har ett starkt fokus på medarbetarnas utveckling. Ett bra sätt att öka sin kompetens är att tillbringa en tid på en annan centralbank och vi har ett brett internationellt nätverk och chefer som gärna hjälper till att öppna nya dörrar. Vi har en karriär­trappa som visar vägen till våra två karriärspår – chef eller specialist.

Vad kan man vänta sig som ny på Riksbanken?

Olof: – Intellektuell stimulans! Vi är en liten organisation med ett brett uppdrag och samarbetar därför mycket över avdelningsgränserna. Som nyanställd får du såväl stort ansvar som frihet och kommer snabbt in i komplexa frågeställningar. Vi är en kreativ organisation, där det inom de givna ramarna är dina idéer som ligger till grund för avgörande beslut.

Ett stort ansvar, hur får ni ihop det med privatlivet?

Olof: – På Riksbanken tycker jag att man kan balansera ­arbetslivet med sitt privatliv. Många är småbarnsföräldrar och flexibiliteten och acceptansen är stor för att jobba hemifrån vid behov eller lämna och hämta barn på dagis.

Christina: – Vi har också många andra bra förmåner: bland annat en jättebra lunchrestaurang där vi kan prata om annat än jobb samt ett bra gym högst upp i huset där du kan träna själv under dagen eller vara med på någon av de tränings­former som Riksbanken arrangerar.

Lina Hovling
Publicerad 20 augusti 2014
Föregående Nästa