Föregående Nästa

Blockchain – vad är det och varför ska jag använda det? 

Businessman showing Bitcoin symbol. Business concept
07 augusti 2019

Kanske tillhör du en av dem som är fullt uppdaterad på vad Blockchain är och hur det fungerar, eller så är du en av dem som aldrig hört talas om detta fenomen. Konceptet är i full färd med att revolutionera flera branscher, samtidigt är det många som fortfarande inte vet om att det existerar. Här förklarar vi vad Blockchain är, varför du ska veta om det och vad det innebär för framtiden.

Annons

Detta är Blockchain

Blockchain kan beskrivas som ett digitalt arkiv som länkas samman i stora block. Förutom kryptovalutor som Bitcoin kan Blockchain användas för att överföra värdefull information på ett smidigt och säkert sätt. Överföringarna sker helt utan någon inblandning av tredje part som exempelvis en bank vilket gör processen enklare, till skillnad från andra alternativ inom överföring.

Teknologin bakom grundar sig till främst i två saker, lagring och delning – två beståndsdelar som gör konceptet väldigt säkert och skyddat från manipulering. Nätverkets datorer lagrar automatiskt allt som överförs, utan behov av auktorisation. Överföringarna hamnar i en gemensam databas som består av olika block, så kallad Blockchain. Alla datorer som ingår i nätverket börjar lagra ett arkiv så fort ett block skapas, vilket händer så fort du skapar en överföring. Länkningen mellan blocken startar så fort man vill göra ändringar, då det blir ett nytt block. Historiken och delningen skapar ett skyddsnät då alla datorer automatiskt känner av om någon försök göra ändringar i ett block. Försöker man manipulera informationen i ett block känner datorerna av det, och kan se att det inte stämmer överens med den identiska informationen som finns i de andra blocken.

Varför du ska använda det 

Har du någonsin funderat över om det finns något annat sätt att överföra pengar utan att blanda in digitala plånböcker, banker eller tredje parter? Eller hur du ska kunna skicka ett hemligt dokument och vara säker på att det inte hamnar i fel händer? Via Blockchain kan man överföra både information och värde utan att riskera att det manipuleras av en tredje part. Till skillnad från andra metoder undviker du tekniska problem, hackare, överskridna gränser eller extra kostnader med hjälp av Blockchain.

Vårt digitala samhälle har möjliggjort att man kan göra det mesta. Det går att ändra och redigera saker i efterhand utan problem, utan spår. Men i de situationer där vår moderna teknik blivit ett problem och en fara, har Blockchain hittat en metod som förhindrar detta. Allt loggas, arkiveras och delas. Historiken kan aldrig raderas eller förändras utan att det kontrolleras automatiskt.

Blockchains betydelse 

Kryptovalutan Bitcoin som grundades 2009 av Satoshi Nakamoto har som syfte att möjliggöra transaktioner världen över utan någon inblandning av tredje part. Detta är en annan form av överföringsmöjlighet. Unikt för Blockchain är att de även överföra och lagra viktig information vilket andra motsvarande tjänster inte kan.

Teknologin är just nu förhållandevis ny, dyr, långsam och under utveckling. Men det spås att bli framtidens säkraste sätt att skapa överföringar.

 


av: Linn Wiklund Wandrup

Publicerad 07 augusti 2019

Taggar

pengartips
Föregående Nästa