Föregående Nästa

Biogasproduktion – klassificering och tillåtlighet

16 juni 2008

Som uppdrag från Hushållningssällskapet och projektet Biogas Brålanda skrev jag min D-uppsats om klassificering och tillåtlighet av vissa beståndsdelar inom biogasproduktion.

Annons

Småskalig biogasproduktion som sätts i system är ett helt nytt fenomen i Sverige och även Europa. Genom att röta gödsel ute på lantbruk i gårdsnära biogasanläggningar och sedan sammanlänka dessa med hjälp av gasledningar, kan storskaliga biogasvolymer uppnås samtidigt som fördelarna med småskaligheten behålls.

Ett helt nytt koncept som Biogas Brålanda föranleder dock flertalet intressanta juridiska spörsmål. Är biogödseln att betrakta som avfall? Skall rötsubstratet hygieniseras? Är biogasframställning en miljöfarlig verksamhet? Dessa frågor, och fler, besvaras i min D-uppsats som finns att ladda hem här: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-1813

Johanna Lindström
Publicerad 16 juni 2008
Föregående Nästa