Göteborg Energi

Göteborg Energi är Västsveriges ledande, och Sveriges fjärde största, energibolag och erbjuder el, elnät, fjärrvärme, färdig värme, gas, kyla, energitjänster och kommunikation till såväl företag som privatpersoner. Göteborg Energi har en stark miljöprofil och strävar efter att skapa långsiktigt hållbara energilösningar för samhållet.

Miljöfrågorna har länge varit i fokus på Göteborg Energi, med bred kompetens och stabil grund satsar de på att hjälpa sina kunder att i sin tur minska sin miljöpåverkan. Arbetet för ett hållbart samhälle innebär spännande utmaningar för Göteborg Energis medarbetare.