“Vi knyter ihop våra kompetenser”

“Vi knyter ihop våra kompetenser”
04 december 2017

På det internationella konsult- och ingenjörsbolaget Pöyry arbetar man i sammankopplade team med bred kompetens inom många olika områden. Det berättar miljökonsulten Caroline Enebrand Daun.

Enligt Caroline Enebrand Daun, som arbetat på Pöyry i drygt två år, är det den positiva andan inom bolaget och de många utvecklingsmöjligheterna som gör Pöyry till en populär arbetsgivare. Hon berättar att hon redan som nyanställd kände sig lika delaktig i projekten som sina kollegor och att hon känner att allas röster är lika mycket värda inom bolaget.

– Själv fick jag tidigt möjligheten att aktivt medverka i flera olika projekt. Min roll kan handla om allt från att sköta kontakten med kund till att ta fram kartor och material, eller att kommunicera ut information till allmänheten, säger hon och tillägger:

– Jag har även aktivt fått delta i säljarbetet på avdelningen och jobbat med anbud för att vinna nya uppdrag. Det är kul att få stor frihet att själv driva sin karriär framåt.

Berätta om din roll!

– Som miljökonsult på Pöyry arbetar jag med miljö- och tillståndsfrågor i tidiga skeenden. Om en kund ska bygga en kraftledning till exempel, är vi vanligtvis med och stöttar under hela tillståndsprocessen. Det handlar om allt från att ha samråd med allmänheten till att beställa specialistutredningar och ta fram en fullständig tillståndsansökan.

Vad har du fått jobba med för projekt hittills?

– Vanligtvis har jag fyra till fem projekt igång parallellt, som alla kan befinna sig i lite olika faser. Jag har bland annat jobbat med ett större vindkraftsprojekt, där vi från Pöyry varit med från ett väldigt tidigt skede och hjälpt kunden under hela tillståndsprocessen. Det har pågått under ett par år och vi har deltagit under samrådsprocess med beslut av avgränsning av område samt tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning. Annars jobbar jag mycket med tillstånd för kraftledningsprojekt, vilket är ett av våra huvudfokus på miljöavdelningen.

Hur är det att jobba för Pöyry?

– Som företag har vi väldigt stor kompetens inom energi, industri och infrastruktur, så det är väldigt roligt att vara del av Pöyry ur ett större, globalt perspektiv. Vi har god kontakt med andra avdelningar som jobbar med senare delar av projekten och knyter ihop våra kompetenser utifrån vad kunden efterfrågar. På miljöavdelningen jobbar vi främst i Sverige mot svensk miljölagstiftning men det finns även goda utlandsmöjligheter inom bolaget om man är sugen på det.

Hur tar Pöyry hand om sina medarbetare?

– Det finns ett stort fokus på att vi ska må bra på jobbet och på att skapa god sammanhållning inom bolaget. Två gånger per år anordnar man till exempel en välkomstdag för alla nyanställda där de olika avdelningarna presenterar vad de gör och man får chans att träffa kollegor från de andra kontoren runt om i landet. Vi ser också till att hitta på roliga aktiviteter tillsammans, både inom vissa projekt och på de olika kontoren.

Sara Schedin
Publicerad 04 december 2017

Artiklar

Se alla artiklar
Spara artikel
”Vi är en förändrings-benägen 100-åring”
Spara artikel
”Det är genom samarbete och engagemang framgång nås”
2017-12-18

”Det är genom samarbete och engagemang framgång nås”

Spara artikel
”Att komma till Preem var som att komma till en drömvärld”
2017-12-20

”Att komma till Preem var som att komma till en drömvärld”

Spara artikel
”Innovation och digitalisering är en hygienfaktor hos oss”
2017-11-09

”Innovation och digitalisering är en hygienfaktor hos oss”

Spara artikel
”Här finns ett engagerat ledarskap och en närvarande ledning”
2017-12-18

”Här finns ett engagerat ledarskap och en närvarande ledning”

Spara artikel
”Alfa Laval är ett ambitiöst och snällt företag”
2017-11-09

”Alfa Laval är ett ambitiöst och snällt företag”

Spara artikel
”Som civilingenjör får jag energi av den kreativa miljön”
2017-11-09

”Som civilingenjör får jag energi av den kreativa miljön”