”Vi brukar säga att vill man, så får man”

”Vi brukar säga att vill man, så får man”
03 november 2016

Hållbara medarbetare, ständig utveckling och möjligheten att vara med och förändra. Det är vad det handlar om på Grant Thornton.

Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultbolag som hela tiden  strävar efter att ligga i framkant. Här uppmuntrar man nyfikenhet, öppenhet och att medarbetarna redan från början vågar ta plats.

Karriärvägarna inom Grant Thornton är många, vilket den nytillträdda vd:n Anna Johnson är ett levande exempel på. Hon började på företaget i Stockholm som revisorassistent och flyttade efter några år till Visbykontoret där hon först arbetade som revisor och senare som kontorschef. Sedan den 1 september i år är hon tillbaka i Stockholm – nu i rollen som vd.

– Jag har reflekterat över att många säger att jag har varit på företaget så länge men det känns verkligen inte som det. Det har varit så mycket nya saker och utmaningar hela tiden eftersom jag har haft olika roller. I varje roll har jag fått bygga upp olika typer av kompetens, säger Anna.

Anna tror att det är hennes framåtlutade attityd och att hon alltid hoppar på nya möjligheter när de dyker upp som har bidragit till hennes utveckling inom företaget.

– Vi brukar säga att “vill man så får man” och det handlar om att ta ansvar för sin egen utveckling och känna efter vad som är ens egen inre drivkraft. Det är också viktigt att vi som ledare är lyhörda för vad våra medarbetare vill uppnå i sina karriärer och hjälper dem att sätta upp delmål. Det finns ju oändliga möjligheter på det här företaget. Det beror på vad du drivs av och gillar.

Att bli Sveriges bästa arbetsgivare är sedan 2015 Grant Thorntons övergripande mål och för att komma dit har fokus legat på att skapa en långsiktigt hållbar arbetsmiljö.

– Vi har funderat över hur vi skapar en miljö där medarbetarna vill vara kvar och utvecklas. Det handlar mycket om den personliga utvecklingen och i det ligger såklart ett eget ansvar. Sedan är ju ledarskapet en viktig del i detta. För att medarbetarna ska känna den där drivkraften och glädjen måste vi ha ett bra ledarskap. Genom att låta medarbetarna utvärdera oss och genom att utvärdera varandra växer vi som ledare.

Sara Schedin
Publicerad 03 november 2016

Artiklar

Se alla artiklar
Spara artikel
”Sogeti fokuserar på kompetensutveckling”
Spara artikel
”Öppenheten och en juste kultur”
2016-11-14

”Öppenheten och en juste kultur”

Spara artikel
I Gävle finns mer än en världsberömd julbock
2016-12-14

I Gävle finns mer än en världsberömd julbock

Spara artikel
”3 är en bra språngbräda ut i arbetslivet”
2016-11-03

”3 är en bra språngbräda ut i arbetslivet”

Spara artikel
”Vi på Trafikverket möjliggör utveckling av samhället”
2016-12-19

”Vi på Trafikverket möjliggör utveckling av samhället”

Spara artikel
”Det finns en vänlighet här som jag tycker mycket om”
2016-11-03

”Det finns en vänlighet här som jag tycker mycket om”

Spara artikel
”Det finns gott om stora företag som borde lära sig att lyssna”
2016-11-08

”Det finns gott om stora företag som borde lära sig att lyssna”