”Positiv feedback ska synas och höras”

”Positiv feedback ska synas och höras”
07 november 2016

Frihet, stolthet och engagemang är nyckelord på CGI där medarbetarna erbjuds att bli ägare i bolaget. Här får du själv vara med och bygga upp företaget och din karriär.

Det ledande IT-tjänsteföretaget CGI erbjuder en mångfald av karriärvägar och möjligheter för medarbetare att själva påverka sin utveckling.

– CGI är en global aktör vilket gör att det finns goda chanser att arbeta internationellt, men även att arbeta i Sverige med kunder och leveranser i andra länder. CGI är en utmanande och dynamisk arbetsplats där variationen på arbetsuppgifter är många, säger Jennie Jaurinder, Director Consulting Services.

Jennie har haft flera roller under sina sju år på CGI och de senaste fyra åren arbetat som ledare.

– I min nuvarande roll har jag förmånen att ansvara för såväl kunder som medarbetare och samtidigt vara med och utveckla vår verksamhet lokalt. För även om CGI är ett stort företag är närheten till kunder och medarbetare viktig. Vår organisationsmodell bygger på en kombination av lokal och global närvaro där vi lever och arbetar nära våra kunder.

En viktig del i Jennies roll är företagets medarbetare och förmågan att rekrytera framtidens talanger.

– Som tjänsteföretag är trivsel och färdigheter några av företagets viktigaste komponenter. För att hjälpa oss i vår utveckling finns en tydlig mål- och utvecklingsplan för varje individ där medarbetare och ledare tillsammans sätter planen för kommande karriärutveckling. Det kan handla om allt från att utvecklas inom sitt nuvarande kompetensområde till viljan att testa nya branscher och uppdrag eller att utvecklas mot en helt annan roll, förklarar hon.

Jennie berättar att de arbetar för en positiv feedbackkultur på CGI. Det handlar om att uppmuntra när någon gör något bra, både smått och stort, vilket bidrar till lönsam utveckling för både individ och företag.

– Jag brukar trycka på hur viktigt det är att ge positiv feedback när andra är med, där det syns och hörs. Det är något som ska spridas och som vi ska kunna ge varandra oavsett vilken roll vi har på företaget.

CGI har en företagsdröm som grundar sig i att alla ska vara ägare av företaget. På så sätt blir det inte bara ett jobb att gå till, utan genom att vara ägare är CGI övertygade om att medarbetarna lägger in ett högre engagemang.

– Företagsdrömmen handlar om stolthet och att medarbetarna, eller medlemmarna som vi säger, ska vara med och bidra till företagets fortsatta utveckling, förklarar Jennie.

Sara Schedin
Publicerad 07 november 2016

Artiklar

Se alla artiklar
Spara artikel
”Alfa Laval är ett ambitiöst och snällt företag”
Spara artikel
”Vi är en förändrings-benägen 100-åring”
2017-11-09

”Vi är en förändrings-benägen 100-åring”

Spara artikel
”Innovation och digitalisering är en hygienfaktor hos oss”
2017-11-09

”Innovation och digitalisering är en hygienfaktor hos oss”

Spara artikel
”Jag bidrar till att världen får bättre skördar”
2017-11-15

”Jag bidrar till att världen får bättre skördar”

Spara artikel
”Att vara ute och möta våra kunder gör att man utvecklas snabbt”
2017-11-09

”Att vara ute och möta våra kunder gör att man utvecklas snabbt”

Spara artikel
”Som civilingenjör får jag energi av den kreativa miljön”
2017-11-09

”Som civilingenjör får jag energi av den kreativa miljön”

Spara artikel
”Det är genom samarbete och engagemang framgång nås”
2017-12-18

”Det är genom samarbete och engagemang framgång nås”