”Jag bidrar till att världen får bättre skördar”

”Jag bidrar till att världen får bättre skördar”
15 november 2017

På Väderstad utvecklas odlingsmetoder och maskiner anpassade för olika jordar och grödor. Målet – högre skördar runtom i världen.

Lantbrukaren Rune Stark hade ingen bra sladd, så han svetsade ihop en själv. Femtiofem år senare har Väderstad över tusen anställda, finns representerat i fyrtio länder och har Rune Starks anda tydligt levande i företagskulturen: ingenting är omöjligt. Det finns en ständigt pågående nyfikenhet kring innovation och nytänkande – i viljan att förenkla lantbrukarens vardag.

Utveckling i Väderstad

All utveckling och tillverkning av maskiner sker i Väderstad. Men utvecklingen handlar också om människor – på Väderstads egen Plantskola utbildas och växer medarbetare som vill komma vidare i karriären. Ola Wiberg började på måleriavdelningen och efter en tid på robotsvetsanläggningen är han i dag beräkningsingenjör sedan två år tillbaka. Intern rörlighet uppmuntras och premieras, om man vågar och vill.

– Med hjälp av olika beräkningsprogram utvärderar jag hållfasthet och livslängd på maskiner, delar och detaljer som vi utvecklar och tillverkar här i Väderstad. I beräkningarna tas hänsyn till de förhållanden maskinerna kan tänkas utsättas för, exempelvis klimat, jordtyp och areal.

Nytänkande och innovation

Olika grödor ställer olika krav. Väderstad utvecklar odlingsmetoder och producerar maskiner som är anpassade för varierande klimatzoner, allt från australienska sandjordar till nordiska lerjordar.

– Jag tror att många misstar sig om den tekniska höjden i branschen. Vi arbetar på en högteknologisk nivå och vi tror på en alltmer autonom framtid för lantbruket. Redan i dag går traktorer på GPS och lantbrukaren styr maskinens olika enheter med en iPad. Sedan flera år tillbaka jobbar vi med 3D-printers som skriver ut detaljprototyper för att kunna testa funktion och ergonomi på plats. Och om några år kommer traktorn troligtvis inte köras av en lantbrukare utan vi kommer att få se självkörande lantbruksmaskiner ute på fälten.

Ett effektivare jordbruk

Målet för Väderstad är att effektivisera jordbruket så att lantbrukaren sparar tid, energi och pengar.

– Genom våra kombimaskiner använder lantbrukaren färre mantimmar och mindre diesel. Hållbara lösningar både för klimat och ekonomi. För mig är det viktigt att jag i mitt arbete gör samhällsnytta och det känns bra att bidra till att världen får bättre skördar.

Eva Rydinger
Publicerad 15 november 2017

Artiklar

Se alla artiklar
Spara artikel
”Som civilingenjör får jag energi av den kreativa miljön”
Spara artikel
”Innovation och digitalisering är en hygienfaktor hos oss”
2017-11-09

”Innovation och digitalisering är en hygienfaktor hos oss”

Spara artikel
”Att komma till Preem var som att komma till en drömvärld”
2017-12-20

”Att komma till Preem var som att komma till en drömvärld”

Spara artikel
”På en innovativ arbetsplats blir det aldrig tråkigt”
2017-11-09

”På en innovativ arbetsplats blir det aldrig tråkigt”

Spara artikel
”Här finns ett engagerat ledarskap och en närvarande ledning”
2017-12-18

”Här finns ett engagerat ledarskap och en närvarande ledning”

Spara artikel
”Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och hur vi gör det”
2017-11-09

”Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och hur vi gör det”

Spara artikel
“Vi knyter ihop våra kompetenser”
2017-12-04

“Vi knyter ihop våra kompetenser”