”Det är genom samarbete och engagemang framgång nås”

”Det är genom samarbete och engagemang framgång nås”
18 december 2017

På Midroc ses de egna medarbetarna som den viktigaste resursen och deras möjlighet till utveckling står högt på agendan för koncernledningen.

Midroc tror på att göra saker tillsammans. Det är genom samarbete och engagemang framgång kan nås, därför är kultur en prioriterad fråga. Pernilla Börjesson och LiseLotte Bate tillhör Midroc Europes koncernledning och har tillsammans under många år utvecklat strategier för Midrocs kulturarbete.

– En av anledningarna till att vi arbetar mycket med vår företagskultur är att vi vill vara attraktiva för våra nuvarande och framtida medarbetare. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och vi vill att de ska trivas och utvecklas på Midroc samt känna ett engagemang för Midroc. Om vi inte prioriterar våra medarbetare har vi ingen affär. Pengar tjänar vi när vi har engagerade medarbetare som arbetar tillsammans med sina kollegor och kunden för att nå gemensamma mål, så enkelt är det, menar Pernilla.

– Vi jobbar mycket med beteenden för att skapa den kultur vi vill ha. Vi säger att kultur består av beteenden som systematiskt förstärks eller försvagas av individer eller system i organisationer över tid. Vi tar fasta på det och vill förstärka önskade beteenden, vi övar till exempel mycket på att ge och ta emot feedback. Det ger oss ett klimat där vi vågar vara nyfikna och lyssna, både inom Midroc men också i relation till våra kunder, säger LiseLotte.

På Midroc finns inga utstakade karriärvägar utan varje medarbetare lägger ett personligt kompetenspussel i samråd med sin chef. Medarbetare kan utveckla sig inom sitt yrke, dessutom finns möjligheten att utvecklas i sitt ledarskap via den egna affärsskolan, Midroc Business School (MBS), genom till exempel mentorskapsprogram och ledarskapsprogram.

– Karriärvägarna kan kanske verka otydliga vid första anblick, men det innebär egentligen att medarbetarna själva får möjlighet att påverka sin egen utveckling. Vi lägger vägen samtidigt som vi kör på den, säger Liselotte.

En av framgångsfaktorerna för Midrocs kulturarbete är att ägarna har varit engagerade i kulturutvecklingen från start.

– Midroc har ett skarpt affärssinne och ett stort hjärta. Längst fram i organisationen finns människorna som möter våra kunder. Längst bak är vi som supporterar. Ingen är längst upp eller längst ner, utan vi står bredvid varandra. Det är grunden i vår kultur, avslutar Pernilla.

Eva Rydinger
Publicerad 18 december 2017

Artiklar

Se alla artiklar
Spara artikel
”Alfa Laval är ett ambitiöst och snällt företag”
Spara artikel
”Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och hur vi gör det”
2017-11-09

”Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och hur vi gör det”

Spara artikel
”Jag bidrar till att världen får bättre skördar”
2017-11-15

”Jag bidrar till att världen får bättre skördar”

Spara artikel
”Som civilingenjör får jag energi av den kreativa miljön”
2017-11-09

”Som civilingenjör får jag energi av den kreativa miljön”

Spara artikel
”Att komma till Preem var som att komma till en drömvärld”
2017-12-20

”Att komma till Preem var som att komma till en drömvärld”

Spara artikel
”Att vara ute och möta våra kunder gör att man utvecklas snabbt”
2017-11-09

”Att vara ute och möta våra kunder gör att man utvecklas snabbt”

Spara artikel
”Innovation och digitalisering är en hygienfaktor hos oss”
2017-11-09

”Innovation och digitalisering är en hygienfaktor hos oss”