Meny

Långsiktighet tar Arbetsförmedlingen mot nya mål

Långsiktighet tar Arbetsförmedlingen mot nya mål
02 oktober 2017

Arbetsförmedlingen är mitt uppe i en förnyelseresa där det goda ledarskapet och struktur har en stor betydelse för resultatet. Personaldirektör Kurt-Ove Åhs är övertygad om att goda ledare ger goda resultat och välmående medarbetare.

Med expertkunnande och engagemang ska Arbetsförmedlingen skapa förutsättningar för företag och privatpersoner att växa. En viktig samhällsnytta som personaldirektör Kurt-Ove Åhs gärna lyfter i ett tjänsteföretag som har 15 000 medarbetare.

– Vi har en viktig uppgift att fylla för att samhället ska fungera, där alla i Sverige ska vara självförsörjande och oberoende, säger Kurt-Ove.

Expertmyndighet i sikte

Arbetsförmedlingens förnyelseresa inleddes 2014 och beräknas ha landat 2021. Den nya ledningsfilosofin handlar bland annat om att självledarskap utgör grunden för ledarskap på alla nivåer i myndigheten. Genom självledarskap vill man få fram varje människas fulla potential i samverkan med andra.

– Vi har mycket saker som måste bli bättre när vi går från en grå kontrollerande myndighet till en expertmyndighet. Det handlar framför allt om att vi jobbar med bemötande, leverera nytta i olika kanaler samt att utveckla medarbetarna till att själva ta beslut och bli sina egna ledare. Den kulturella omvandlingen innebär att vi går från en organisation som jagar resultat, ”pinnjakt” på korta tider, till att bli en mer övergripande expertmyndighet där målen, nyttan och trovärdigheten tar plats. Jag tycker det är viktigt att vi utmanar och ifrågasätter för att skapa ett kontinuerligt lärande, säger Kurt-Ove och fortsätter:

– Vi har fått otroligt mycket positiv feedback från arbetsgivare och kommuner som vi samarbetar mycket med, de ser redan en klar förbättring i vårt bemötande.

Ett förankrat arbete

Ett strukturerat arbetssätt bidrar till att driva förändringen i rätt riktning, menar Kurt-Ove.

– Jag gillar struktur och kultur i balans. Ledarskapet och strukturen är grundplattan. När det gäller den viktiga frågan om arbetsmiljö och hälsa har vi planerat vad vi ska göra, på vilket sätt och vid vilka tidpunkter under året för att lyckas med den goda arbetsplatsen, säger Kurt-Ove och fortsätter:

– Vi har fortfarande stora utmaningar men vi har ett strukturerat arbetssätt som är förankrat hela vägen från den högsta ledningen och ut i verksamheten med en bred förankring i de fack- och skyddsorganisationerna. Så nu gör vi det som vi sagt ska göras.

Det goda ledarskapet

Nyligen införde Arbetsförmedlingen ett antal ledarkriterier för verksamheten.

– De är ledarens verktyg till att uppnå resultat men också trivsel, arbetsglädje och hälsa, säger Kurt-Ove och fortsätter:

– Målet är att alla chefer ska använda sin fulla potential för ökad kund- och samhällsnytta. Vi har tagit hjälp av forskningen för att konkretisera vilka beteenden som bevisligen är framgångsrika över tid. Vi vill så klart ha de bästa medarbetarna. Men då måste vi också berätta om allt attraktivt vi har att erbjuda.

Tina Lindström Carlsson
Publicerad 02 oktober 2017

Fler Number One-artiklar

Nominerade
Spara artikel
Scania tänker nytt tack vare analys av big data
Spara artikel
Året student 2018: Här är vinnarna
2018-04-04

Året student 2018: Här är vinnarna