VA-renhållningschef

Brinner du för livets viktigaste resurs och vår viktigaste naturtillgång? Vill du bidra till en hållbar miljö idag och för framtiden? 


Vi söker nu en VA-renhållningschef

Arbetsbetsplatsbeskrivning
AB Boxholmsteknik ansvarar för verksamheterna vatten och avlopp samt avfall och återvinning i Boxholms kommun. Bolaget omsätter ca 16 800 tkr och är ett dotterbolag till AB Boxholmshus som ägs av Boxholms kommun. AB
Boxholmshus äger och förvaltar bostäder samt lokaler inom kommunen och omsättningen för koncernen uppgår till drygt 80 mkr. 

AB Boxholmsteknik ansvarar för att tillgodose kommuninvånarna med skötsel och hantering av:

  • vatten och avlopp
  • renhållning
  • Vatten-, avlopp- och dagvattenledningar
  • Tryckstegringsstationer
  • Reparation och underhåll
  • Jourverksamhet

Arbetsbeskrivning
Som va- och avfallschef planerar och leder du verksamheten inom va-avfall. Du har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar samt ansvarar för kvalité. I rollen ingår även utredning och projektledning för drift, underhåll och
förnyelse av va-anläggningen och avfallsverksamheten. Du är delaktig vid upphandling och inköp. Fokus för enheten är att arbeta med långsiktigt hållbara lösningar där du initierar och bidrar i utvecklingsarbetet och skapar nya projekt. Du ansvarar även
för att lagar, tillstånd och andra regler följs. Du kommer att ha kontakt med myndigheter och kommunens politiska styrning. Du är underställd verkställande direktören och ingår i bolagets ledningsgrupp. 

Som va-avfallschef får du ett varierande arbete med stor frihet under ansvar och korta beslutsvägar vilket skapar goda förutsättningar för att forma och utveckla verksamheten

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lägst gymnasial utbildning,
det är meriterande med högskoleutbildning/yrkeshögskoleutbildning med inriktning mot Va, avfall, miljö och teknik eller motsvarande. Du har erfarenhet från antingen vatten- och avloppsverksamhet eller avfallsverksamhet, meriterande är om du har erfarenhet
från båda områdena. Gruppledarerfarenhet är ett krav för tjänsten. Du ser datorn som det naturliga arbetsredskapet samt har vana att arbeta i olika system. Körkort för personbil samt god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska är ett krav.
Du rapporterar direkt till VDn. 

För att lyckas i rollen är det viktigt att du kan planera och organisera arbetet på ett realistiskt sätt. Du förutser problem och skapar alternativa planer om det inte blev som det var tänkt eller om förutsättningar förändrats. Utmanande situationer hanterar
du med bevarat lugn och fokus med förmågan att se lösningar istället för problem. Du har en god kommunikativ förmåga och kommunicerar tydligt, enkelt och effektivt. Att utgå från kundernas behov och bygga samt bibehålla goda relationer såväl internt
som externt faller sig naturlig för dig. 

Anställningsvillkor: Heltid tillsvidareanställning, det kan komma att bli aktuellt med provanställning. Anställningen är i AB Boxholmshus.

Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.

Ansökan: Denna rekrytering är ett samarbete med Unik Resurs som tar emot och hanterar ansökningar. Välkommen in med din ansökan genom att registrera dig i CVdatabasen. 

Kontakt:  Vid frågor eller information om tjänsten kontakta Fredrik Noaksson VD AB Boxholmshus, 0142-896 99, Fredrik.Noaksson@boxholmshus.se.

Vid frågor som rör rekryteringsprocessen kontakta Elin Alm, Rekryterings- och HR konsult Unik resurs, 0760-192399 elin.alm@unikresurs.se 

Ansök

Klara Stefansson

Klara Stefansson

Webbredaktör
Amanda Berglund

Amanda Berglund

Art Director
Therese Johansson

Therese Johansson

Redaktör
Josefin Svenberg

Josefin Svenberg

Chefredaktör