Strateg kultur och fritid

Strateg kultur och fritid


Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för strategisk planering och ärendeberedning, regional utveckling, koncernstyrning och koncernsamordning. Förvaltningen erbjuder även internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar. Våra cirka 600 medarbetare månar om kvalitet och effektivitet.

Kultur och fritidsfrågorna är viktiga för oss och vi har många engagerande tankar kring framtida utveckling både i vår egen organisation och i samarbete med andra aktörer. I samband med uppbyggnaden av den nya avdelningen etableras två nya roller som strateg kultur och fritid. Rollerna är tänkta att vara ett strategiskt stöd till avdelningschefen i ansvaret för verksamhetsområdet som helhet.

En av strategrollerna kommer ha fördjupad inriktning kultur och en fritid. Här söker vi nu dig som brinner för fritidsfrågor och också engageras av helheten kultur och fritid. Rollen och uppdraget är som sagt nytt och vi erbjuder dig goda möjligheter att få vara med och utveckla området och också bli en del av ett större sammanhang.

Arbetsuppgifter

Utgångspunkten kommer att vara kulturplanen och det fritidspolitiska programmet. Vi ser att kultur- och fritidsområdet går hand i hand och samverkar med varandra, därav titeln strateg kultur och fritid. Men tjänsten kommer vara mer fördjupad kring området fritid.

Idag finns redan en strateg inom kulturområdet och region Gotland ser ett ökat behov att även utöka den strategiska kompetensen inom området fritid. Uppdraget bygger på att initiera, leda, samordna och driva utveckling och förbättringsarbete utifrån strategiskt viktiga områden och regionala prioriteringar.

I tjänsten ingår även att samordna och utveckla samarbete med representanter från andra enheter, avdelningar, förvaltningar och externa aktörer. Ansvara för årshjulet för kulturinstitutionerna samt Gotlands idrottsförbund och SISU med ansökan, underlag för beslut om verksamhetsmedel, dialog, uppföljning, utvärdering. Hantering av nationell statistik för den regionala kulturen via http://www.kulturdatabasen.se. Samt leda arbetet med införande av nya system för bokning och bidrag, i samverkan ta fram uppdaterade kriterier och prioriteringar gällande stöd, bidrag, tillgång till planer och anläggningar med hänsyn tagit till horisontella perspektiv och politisk viljeriktning.

Du kommer också att ta fram strategiska dokument och planer. Leda och medverka i utredningar, utvecklingsprocesser och projekt. Bereda ärenden till regionstyrelse och regionfullmäktige. Rollen har en viktig del att omvärldsspana och göra omvärldsanalys, sprida kunskap och information och ingå i nationella nätverk.

Kvalifikationer

I din roll som strateg har du täta kontakter med externa och interna aktörer, närings- och föreningslivet samt andra aktörer i samhället. Det ställer krav på att du är kommunikativ, har en god verbal och skriftlig förmåga med goda kunskaper i svenska och engelska samt är lyhörd och anpassar din kommunikation utifrån situation. Du har lätt för att bygga relationer och upprätthålla dem. Det är även viktigt att du är en ledare med förmåga att leda sig själv, leda andra och låta sig ledas.

Som person är du initiativtagande. Du sätter igång, driver och avslutar aktiviteter. Du har en god analytisk förmåga och är problemlösande. Det är grundläggande att du har ett strategiskt synsätt, bevakar och analyserar omgivningen och organisationen och gör anpassningar efter detta.

Du har god erfarenhet av att på strategisk nivå arbeta med kultur och/eller fritidsfrågor och har en akademisk examen inom ett område som Region Gotland bedömer som relevant för tjänsten. Du har även erfarenhet av att framgångsrikt leda projekt och utvecklingsprocesser från start till avslut samt en skicklighet inom projektledning och processutveckling. En viktig del i rollen är att bygga nätverk och relationer i komplexa miljöer, något som vi anser att du behöver ha kännedom och erfarenhet från.

Om Region Gotland

Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6000 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb?

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 57000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler!

Anställning

Arbetsplats
Stab RSF, Regionstyrelseförvaltningen

Anställningsform
Tillsvidareanställning

Omfattning
Heltid

Tillträdesbeskrivning
Tillträde snarast enligt ök

Antal tjänster
1

Kontakt

Karolina Samuelsson
Bitr. regiondirektör/Förvaltningschef
0498-269478

Annelie Ahlström
HR-chef
0498-269122

Ansökan

Arbetsgivarens referensnummer
A719831

Sista ansökningsdatum
2017-10-29

Övrigt

Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på www.gotland.com/leva


Intresserad av tjänsten men saknar CV?

Du kan snabbt och smidigt påbörja din ansökan via vår Mobil/Snabbansökan längst ned på sidan. 
 
Visa ditt intresse så är chansen större att jobbet blir ditt!


Ansök

Klara Stefansson

Klara Stefansson

Webbredaktör
Amanda Berglund

Amanda Berglund

Art Director
Therese Johansson

Therese Johansson

Redaktör
Josefin Svenberg

Josefin Svenberg

Chefredaktör