Nämndsekreterare

Nämndsekreterare

till Sociala omsorgsförvaltnigen. Sista ansökningsdag: 2018-08-31.

(Ref nr 30:2018:45)


Sociala omsorgsförvaltningen arbetar med stöd- och hjälpinsatser inom funktionshinderområdet. Förvaltningen bedriver gruppbostäder, servicebostäder, daglig verksamhet och sysselsättning samt personlig assistans och korttid. Förvaltningen ansvarar även
för socialpsykiatrin och boendestöd. Under förvaltningen bedrivs också hälso- och sjukvårdsteamet samt myndighetsutövningen för förvaltningens målgrupp. Utöver detta finns även stödfunktioner till verksamheten och en av dessa är HR-funktionen. Till
förvaltningens HR funktion söker vi nu en nämndsekreterare.

Arbetsplats

HR-funktionen består av åtta medarbetare. Vi sitter i nyrenoverade fräscha lokaler mitt i Borås centrum där förvaltningens stödfunktioner och chefer är samlade.


Anställningsvillkor

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde efter överenskommelse.


Arbetsuppgifter

Som nämndsekreterare arbetar du med nämndadministrativt arbete i anslutning till Sociala omsorgsnämnden. Detta inbegriper att skicka kallelser, sammanställa handlingar och föra protokoll på sammanträden. Du ansvarar för nämndens diarium
och tillser att handlingar och ärenden diarieförs korrekt. Det främsta stödsystemet för nämndarbetet i förvaltningen är Ciceron. Som nämndsekreterare är du förvaltningens stöd och hjälp med arbetet i Ciceron. Du arbetar med formell granskning av ärenden
och ger råd om ärendehantering utifrån kommunallagen m.m. Vid behov utför du även andra uppgifter inom avdelningens ansvarsområde. Kvällsarbete förekommer i samband med nämndens sammanträden.


Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant, exempelvis offentlig förvaltning, statsvetenskap eller juridik. Du har erfarenhet från nämndarbete och är vidare väl införstådd med vad det innebär
att arbeta i en kommunal kontext. Du har erfarenhet av arbete med kommunallag, förvaltningslag och offentlighet och sekretesslagstiftning. Om du har erfarenhet från systemet Ciceron sedan tidigare är detta meriterande. 

I ditt arbete har du god förmåga att skapa struktur och ordning. Du trivs med att arbeta självständigt och håller dina deadlines. Du förstår också vikten av att skapa förtroendefulla relationer med dina samarbetspartners.

Utöver de sedvanliga förmånerna som friskvårdsbidrag, semesterväxling och personalklubb med mera, så erbjuder vi ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att bidra med din specialistkunskap var dag. Borås Stad har också ett generöst flextidsavtal
som möjliggör kombinationen av arbete och privatliv.

I samband med rekrytering har vi tagit ställning till marknadsföringskanaler och samarbetspartners och undanbeder oss därför kontakt från företag som säljer dessa typer utav tjänster.

Upplysningar lämnas av chef för HR-funktionen Charles Musonda, tfn: 033-35 81 85 eller nämndsekreterare Marita Magnusson, tfn: 033-35 81 61. Fackliga företrädare nås via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.

Vi arbetar med löpande urval och kommer kontinuerligt kalla intressanta sökande till intervju.

Välkommen med din ansökan tillsammans med meritsammanställning senast 2018-08-31.

Ansök

Klara Stefansson

Klara Stefansson

Webbredaktör
Andreas Wirf

Andreas Wirf

Art Director
Linda Fritiofsson

Linda Fritiofsson

Redaktör
Josefin Svenberg

Josefin Svenberg

Chefredaktör