Förvaltningssekreterare Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningssekreterare Samhällsbyggnadsförvaltningen


Arbetsplatsbeskrivning

Tibro kommun, med 11 000 invånare, ligger i norra delen av Västra Götalands län. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Tibro kommun jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder sina invånare en mycket uppskattad kommunal service!

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett brett ansvarsområde och är delaktig inom många delar i hela den kommunala verksamheten. Förvaltningen består av enheterna Fastighet, Plan/Bygg, Gata/park, Drift/VA, Mätning och Kostenhet.

Plan och byggenheten handlägger planärenden och bygglov inom kommunen. Arbetet är en myndighetsutövning under Byggnads- och trafiknämndens ansvarsområde (BTN). En av våra trotjänare inom enheten kommer att gå i pension och vi behöver nu en ersättare till henne i vårt gäng.

Arbetsbeskrivning

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara inriktade mot plan- och byggenhetens verksamhet och bestå av bygglovshantering i form av registrering, diarieföring, komplettering av ansökan, kommunicering med grannar, delgivning av bygglov/startbesked/slutbesked, fakturering och förberedande handläggning av bygglov. Du kommer även att handlägga planärenden i form av utskick för samråd, mottagande och sammanställning av synpunkter samt kommunicering.

Du ansvarar för kommunens tomtköer med bokning och uppföljning samt uppföljning av inbetalda handpenningar, fakturahantering, visst utredningsarbete, posthantering och arkivhantering. En viktig del i arbetet är rådgivning och kommunicering med allmänheten inom enhetens arbetsområde.

Du kommer även att ansvara för den politiska ärendehanteringen för byggnads- och trafiknämnden i egenskap av nämndsekreterare, vilket innebär att planera möten, färdigställa underlag inför politiska beslut, sammanställa kallelse och möteshandlingar samt skriva protokoll. Hanteringen av politiska ärenden är digitaliserat och arbete sker med hjälp av det kommungemensamma dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron. En viktig uppgift blir också att, tillsammans med andra, utveckla processer och rutiner för att säkerställa hög kvalitet i den politiska ärendehanteringen.

Du ingår i kommunens sekreterarnätverk och i rollen som förvaltningssekreterare kommer du att konsulteras i allehanda frågor både av förtroendevalda och av tjänstemän.

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du har relevant högskoleutbildning, exempelvis inom offentlig förvaltning eller motsvarande eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig. Vi ser även gärna att du har arbetslivserfarenhet som innebär kunskap om kommunal- och förvaltningsrätt. Meriterande är erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Vi ser gärna att du har ett intresse inom och kunskap om plan och byggfrågor.

Arbetet förutsätter att du har ett ansvarstagande och strukturerat arbetssätt, är noggrann och trivs med att ha varierande administrativa arbetsuppgifter. Flexibilitet och känsla för service är värdefulla egenskaper i arbetet då du kommer att ha många externa kontakter med våra kunder. Du behöver också ha god samarbetsförmåga eftersom de administrativa processerna rör ett stort antal personer. Du ska också ha goda datakunskaper, och gärna vana av att arbeta i administrativa IT-system. Du har även väl utvecklad skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vid denna rekrytering.

Anställningens omfattningAnställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast: 2017-10-30

Referensnummer: A721422

Anställning


Antal annonserade arbetstillfällen: 1


Intresserad av tjänsten men saknar CV?

Du kan snabbt och smidigt påbörja din ansökan via vår mobil/snabbansökan
Visa ditt intresse så är chansen större att jobbet blir ditt!


Ansök

Klara Stefansson

Klara Stefansson

Webbredaktör
Amanda Berglund

Amanda Berglund

Art Director
Therese Johansson

Therese Johansson

Redaktör
Josefin Svenberg

Josefin Svenberg

Chefredaktör