Barnhandläggare

Barnhandläggare

Ref 585-585/2018


Barn- och ungdomsenheten är organiserad så att vi i vår arbetsmodell kan följa varje ärende från start till mål. Det finns en röd tråd hela vägen från förebyggande arbete, anmälan/ansökan och utredning till behandling och andra insatser. Vi har ett nära samarbete inom enheten och hela personalgruppen träffas regelbundet. Det är korta beslutsvägar och vi har ett starkt stöd från kommunledningen som ser till att vi får de resurser som krävs för att göra ett bra arbete. 

Arbetsbeskrivning

Barn- och ungdomsenheten vänder sig till familjer med barn och unga i en ålder 0 – 20 år. Inom enheten arbetar vi både uppsökande och förebyggande, vi erbjuder rådgivning och stöd inom ramen för service samt handlägger all myndighetsutövning enligt SoL och LVU. Vi utreder, erbjuder barn, unga och familjer insatser och vi följer upp den planerade vården. Familjerättsliga ärenden handläggs också inom sektionen. 

Vi är sammanlagt 24 personer som har olika ansvarsområden utifrån det uppdrag vi har att genomföra – och utgångspunkten är alltid i barnets bästa.

Vi har tre grupper: Myndighetsgruppen, Familjehemsvården och Familjeteamet.


Vi söker nu en socionom som vill arbeta som barnhandläggare.

Det innebär att följa upp vården för de barn som är stadigvarande placerade utanför det egna hemmet. Det är ett vikariat under ordinarie handläggare föräldraledighet.

Som handläggare för de placerade barnen ingår man i familjehemsvården, som består av 5 personer. Barnhandläggaren ansvarar för uppföljning av vården och det innebär att ha kontakt med barnet och andra viktiga personer och myndigheter. Placeringen kan var i familjehem eller på institution. Framför allt är rollen att handla i barnets eller den unges intresse och att vara uppmärksam och lyhörd för barnets behov och önskemål.

Man måste förstå vikten av relationens betydelse eftersom  den är en förutsättningen för en förtroendefull kontakt. Allt för att säkra att placerade barn får god vård. Varje barn ska ha besök minst 4 ggr/år. Då vi är en liten arbetsplats har man nära till samarbetspartner och stora möjligheter att skräddarsy insatserna. Inom socialkontoret finns inte vattentäta skott så barnens och familjens bästa väger över, när det i andra kommuner kan finnas organisatoriska hinder.

Kvalifikationer

Då arbetet bygger på att få till hållbara och långsiktiga lösningar för barn måste handläggaren vara noggrann, strukturerad men också kunna hantera akuta situationer. Så flexibilitet i kombination med stabilitet

Socionomexamen, erfarenhet av arbete med barnavårdsutredningar är önskvärt, men krav är att du har erfarenhet från socialtjänst. Vi vill att du har lätt för att samarbeta, kan uttrycka dig väl i såväl skrift som i tal. Engagerad och ett stort hjärta uppskattas också men framför allt att du månar om de placerade barnen och för deras talan.

Grundsynen utgår från systemteori och modern utvecklingspsykologi där fokus är på resurser och relationer. Att hjälpa människor i att stärka det som redan fungerar istället för att fokusera på brister är en annan viktig ingångsvinkel. Det är viktigt att du som söker tjänsten delar den grundsynen. Självklart är FN:s barnkonvention en ledstjärna.

Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Visstid

Övrigt

Ekerö kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och en arbetsplats för alla utifrån de behov av kompetens som verksamheten ställer. 

Vi erbjuder friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och har rökfri arbetstid.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Ekerö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Ekerö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner

Britt-Marie Fransson
Enhetschef
08-124 571 64

Lina Lund
Akademikerförbundet SSR
08 – 124 572 04

Ansök

Klara Stefansson

Klara Stefansson

Webbredaktör
Andreas Wirf

Andreas Wirf

Art Director
Linda Fritiofsson

Linda Fritiofsson

Redaktör
Josefin Svenberg

Josefin Svenberg

Chefredaktör