Om Framtidsföretagen

Framtidsföretagen – en av landets största karriärguider – är framtagen för att lotsa dig rätt i arbetslivet och förhoppningsvis ge dig en stor dos inspiration. Här presenteras resultatet av Sveriges största studentundersökning, FöretagsBarometern, som i år besvarats av 21 990 studenter från 33 universitet och högskolor.

Här på sajten presenterar vi rankingresultatet från FöretagsBarometern 2017. Vi listar de 50 mest attraktiva arbetsgivarna enligt landets civil- och högskoleingenjör-, ekonomi-, juridik-, och samhällsvetarstudenter. I en annan lista hittar du de 50 högst rankade arbetsgivarna enligt studenter inom data och IT, samt de fem mest populära arbetsgivarna bland landets fastighetsmäklarstudenter. Vi presenterar också de tio högst rankade arbetsgivarna i kategorierna läkare, lärare, socionomer och sjuksköterskor.

”Här får du möjlighet att lära känna de mest attraktiva arbetsgivarna närmare.”

Utöver dessa arbetsgivare får vi även möta Raketerna – de som med innovativa employer branding-strategier tagit imponerande kliv på listorna – samt Utmanarna – arbetsgivarna som strävar efter en plats på topplistorna och som med nya initiativ och idéer är på gång. Du får även möta några av talangerna från Årets Student 2017, som korades under Universum Awards på Berns salonger tidigare i år.

Här får du både inspiration och möjlighet att lära känna de mest attraktiva arbetsgivarna närmare. Du får träffa medarbetare som berättar hur det är att jobba där, vilka möjligheter som finns och vilka satsningar som görs på de anställda.

/Universumredaktionen

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

”Talangernas jakt på ett högre syfte fortsätter”

Studenterna vill ha en kreativ och dynamisk arbetsmiljö, gärna jobba hos ett svenskt storföretag och letar information om potentiella arbetsgivare i digitala kanaler. Det och mycket annat visar FöretagsBarometern 2017.

För 30:e året i rad presenterar Universum landets största studentundersökning FöretagsBarometern. I år har 21 990 studenter från 33 universitet och högskolor tyckt till om jobb och karriär, samt röstat fram sina framtida drömarbetsgivare.

– En kreativ och dynamisk arbetsmiljö fortsätter att öka på samtliga studenters önskelista. Det är ett resultat av att man ser hur många nya arbetsgivare det är som erbjuder detta, såsom techbolagen. Studenterna ser att man kan vara framgångsrik även på en mer informell och kreativ arbetsplats, och det vill de gärna ha, säger Claes Peyron, Managing Director på Universum Sverige.

Undersökningen visar också att studenterna har stort fokus på framtiden – redan när de söker sitt första jobb. Goda referenser för sin framtida karriär, ledare som stöttar ens utveckling och hög framtida inkomst är alla attribut som värderas högt.

– Talangernas jakt på ett högre syfte fortsätter också. De vill hitta en arbetsgivare som kan berätta varför de gör vad de gör och matcha sina personliga värderingar med arbetsgivarens, berättar Claes Peyron.

Här blir arbetsgivarnas digitala kommunikation viktig, eftersom det främst är i dessa kanaler som studenterna letar information om potentiella arbetsgivare.

”Vi ser tydligt att svenska storföretag ökar i popularitet.”

– Sociala medier bidrar till att kommunikationen blir mer aktiv, många arbetsgivare vässar sina vapen för att synas där och konkurrensen om talangerna är stor. Företag och organisationer som verkligen lyckas lyfta fram sitt arbetsgivarerbjudande gör matchningen lättare både för arbetsgivarna och för talangerna.

Claes Peyron,
Managing Director,
Universum Sverige.

En annan tydlig trend är att allt fler studenter söker en trygg anställning.

– Vanligtvis brukar en sådan trend vara kopplad till det ekonomiska läget i landet, men just nu går det bra för Sverige. Därför är min personliga tolkning att vi i en allt mer politiskt osäker och föränderlig värld söker trygghet i det lilla. Det betyder inte att jag vill stanna hos en arbetsgivare för alltid, utan snarare om att känna mig trygg och bli sedd för den jag är på arbetsplatsen, förklarar Claes och fortsätter:

– Vi ser tydligt att svenska storföretag ökar i popularitet och dominerar många listor. Bland ingenjörsstudenternas drömarbetsgivare är det bara svenskt på topp tio-placeringarna, förutom Google och Microsoft. IT-studenternas topp tre har varit densamma under flera år – Google, Spotify och Microsoft – men i år klättrar IKEA till åttonde plats och Volvo Group kommer in som tia. Volvo överlag går bra hos flera studentkategorier. Volvo Group är väldigt duktiga på strategiskt och målgruppsstyrt employer branding-arbete, medan Volvo Cars ser en Zlatan-effekt och har lyckats väva in arbetsgivarperspektivet i sin framgångsrika konsumentmarknadsföring.

På ekonomistudenternas topplista fortsätter Spotify att klättra.

– De är inte bara ett företag i ropet med en spännande produkt, utan har även vågat jobba annorlunda med employer branding och engagerat hela företagsledningen i frågan. Vi ser också att storbankerna har tappat lite i attraktivitet. De är inne i en transformation där de behöver allt mer IT-kompetens, samtidigt som de utmanas av yngre aktörer som Klarna och mindre banker.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Metoden

FöretagsBarometern bygger på samlad kunskap och erfarenhet från över 30 år av undersökningar om studenternas attityder till arbetsliv och karriär. Undersökningen består huvudsakligen av frågor med fasta svarsalternativ som är noggrant utvalda och kontinuerligt utvärderade. I många fall erbjuds dock respondenterna ett ”annat” alternativ där de har möjlighet att fylla i ett eget fritextsvar. Flera av frågorna är även så kallade flervalsfrågor, vilket betyder att respondenterna har möjlighet att välja flera svarsalternativ.

 

Arbetsgivarlistan

En central del av FöretagsBarometern är rankinglistan över intressanta och ideala arbetsgivare inom varje målgrupp. Respondenterna i undersökningen fick först välja sina mest intressanta arbetsgivare och sedan utifrån dessa välja sina fem ideala arbetsgivare från en given lista. Universum sammanställer en lista över de mest relevanta arbetsgivarna på respektive marknad, baserad på deras marknadsnärvaro, rekryteringsnivå och employer brandingarbete samt utvärderingar från föregående års lista. Respondenterna har även möjlighet att själva fylla i sina ideala arbetsgivare med fritextsvar om dessa inte är inkluderade på listan. Dessa arbetsgivare är sedan nominerade till att bli inkluderade på listan för nästa års undersökning.

 

Datainsamlingen

Datainsamlingen har genomförts med hjälp av ett webbaserat formulär. Distributionen av formuläret har skötts av institutioner, kårer och karriärcentra på landets olika lärosäten, samt lokala och globala partners. Fältperioden för FöretagsBarometern 2017 varade från och med november 2016 till januari 2017. Rankingen för sjuksköterskor, läkare, lärare/förskolelärare och socionomer är baserat på kommunmätningen 2016 som pågick under fältperioden augusti till oktober 2016.

 

Viktning

Datamaterialet återspeglar den totala studentpopulationen i så stor utsträckning som möjligt. Vår datainsamlingsmetod med
uppsatta mål baserade på studieområden och lärosäten skapar en grund för detta. För att kunna leverera ännu pålitligare data till landets arbetsgivare samt få distributionen så nära verkligheten som möjligt viktar vi det inkomna svarsmaterialet baserat på hur hela populationen är fördelad. Det vill säga om ett lärosäte har 15 procent av alla studenter i Sverige, men är representerad med 18 procent i vårt datamaterial, viktas svar från detta lärosäte till 15 procent. Detta medför att inga lärosäten är överrepresenterade i jämförelse med den totala populationen.