2020-talets ultimata arbetsplats

Flexibilitet, hållbarhet och medkänsla. Här är 2020-talets ultimata arbetsplats.

Chefen öppnar dörren, kliver ut från sitt hörnkontor och blickar ut över landskapet av skrivbord. Jodå, alla medarbetare sitter vid sina platser, ingen står och hänger vid kaffeautomaten i onödan. I stället knattrar de på tangenter, lyfter lurar och letar viktiga papper i sina hurtsar. Chefen kan nöjt återvända till sin trygga vrå.

För många svenskar osar detta konservativa scenario sent 1900tal, trots att det förmodligen skulle kunna utspela sig på en del arbetsplatser även i dag. Men framtidens ledord för kontoren är flexibilitet. Många företag hakar på trenden med aktivitetsbaserade kontor, där fasta arbetsplatser saknas och ytan i stället är uppdelad i zoner anpassade för olika arbetsuppgifter.

De styrande cheferna förvandlas till stödjande ledare. Och kaffeautomaten när en plats för kreativt spånande, precis som vilket mötesrum som helst. Utvecklingen harmonierar väl med vilka förväntningar dagens studenter har på sina framtida arbetsgivare. Enligt Företagsbarometern 2016 tycker studenterna att en kreativ och dynamisk arbetsmiljö, samt ledare som stöttar medarbetarnas utveckling, är de mest attraktiva attributen när det gäller kulturen på en arbetsplats. En vänligare arbetsmiljö där medarbetarna respekteras är också viktigt.

Susanna Toivanen är arbetslivsforskare och docent i sociologi vid Stockholms universitet. Den tydligaste trenden hon ser bland arbetsgivare sedan några år tillbaka är just aktivitetsbaserade kontor.

Susanna Toivanen. Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet.

– Egentligen är aktivitetsbaserade kontor inget nytt påfund. Det är en uppdatering av 90talets flexkontor – och redan på 70talet pratade man faktiskt om att befria människan fr.n skrivbordsarbete. Den tekniska utvecklingen har bidragit till att det nu blivit verklighet, och aktivitetsbaserade kontor har blivit ett mantra för företag som vill visa att de ligger i framkant, säger Susanna Toivanen och fortsätter:

– Tyvärr har företagen inte alltid involverat medarbetarna vid utvecklingen av de nya kontoren, och inte heller förberett dem ordentligt på vad det nya arbetssättet innebär. Det gränslösa arbetslivet överlag medför många utmaningar.

Hon nämner exempelvis att medarbetarnas inre motivation måste stimuleras och att det ställs högre krav på att de är självledande. Även ledarskapet måste förändras för att stötta medarbetarna att prestera bäst och undvika för hög arbetsbelastning.

– Forskningen visar att ett medkännande ledarskap är viktigt för att skapa hållbara medarbetare och organisationer. Om man kan ha en öppen dialog och involvera medarbetarna i förändringarna tror jag att vi har lärt oss hantera det gränslösa arbetslivet om fem–tio år, säger Susanna Toivanen.


Trendspaning: 2020-talets arbetsplats

Teknik i framkant

För att vi ska kunna jobba var, när och hur som helst ställs ännu högre krav på fungerande teknik. Vi får garanterat se en uppsjö prylar som underlättar – redan nu finns exempelvis telepresenceroboten, en fjärrstyrd segway med surfplatta ovanpå som gör att du kan hänga på kontoret trots att du är på andra sidan jorden.

Utomhuskontor

Som en förlängning av det gränslösa arbetslivet kommer en del kontorsarbete att ske utomhus, enligt forskarna, som pekar på naturens avstressande och hälsofrämjande effekter. Det kan till exempel handla om att sitta i parken och ringa kunder eller att avverka möten under en promenad. Det blir även vanligare att jobba från hemmet, kaféer eller andra alternativa arbetsplatser.

Gröna lösningar

En övergripande global trend är att vi värnar mer om klimatet och miljön. Nybyggda kontorsfastigheter måste hålla hög miljöklass och i befintliga lokaler installeras smarta lösningar för återvinning och energibesparing. Vi kommer även att tänka mer hållbart när det gäller hur vi reser i jobbet och vilken mat vi har i lunchlådan.

Stöttande ledare

Ledare som stöttar medarbetarnas utveckling är ett av de viktigaste attributen hos studenternas drömarbetsgivare. Med ett allt mer gränslöst arbetsliv menar också forskare att det blir viktigare med ett coachande, medkännande ledarskap för att skapa hållbara organisationer och medarbetare.

Hälsa i fokus

Livsstilssjukdomar som stress och fetma spås öka i framtiden, och därmed kommer den mentala och fysiska hälsan hamna ännu mer i fokus. Arbetsgivare som erbjuder ett gym i anslutning till kontoret, eller andra hälsofrämjande förmåner, har därmed en konkurrensfördel.

Flexibla arbetsplatser

Dagens studenter vill ha en kreativ och dynamisk arbetsmiljö. Med de aktivitetsbaserade kontorens starka frammarsch kommer sannolikt många arbetsplatser vara uppbyggda på detta eller liknande sätt om fem–tio år. Det innebär att kvadratmetrarna och de egna skrivborden blir färre, medan man upprättar zoner anpassade för olika arbetsuppgifter.

Hållbara företag

Ett av studenternas främsta karriärmål är att vara hängiven en god sak eller känna att de tjänar ett högre syft e. Trenden harmoniserar med att CSR är en het fråga bland företag i dag – och arbetsgivarna som kommer att lyckas bäst i framtiden ser ut att vara de som lyckas integrera hållbarhetsperspektivet i hela verksamheten.

Jorden runt

Globaliseringen av arbetsmarknaden passar dagens studenter, som själva beskriver sig som internationalister när de får välja mellan sju karriärprofiler. De kommer att ha många internationella kontakter, vilja arbeta i globala organisationer och kanske själva jobba utanför Sveriges gränser i större utsträckning.

Josefin Svenberg
Publicerad 01 september 2017
Läs nästa artikel