Raket +9
Högskoleingenjörer

Namn:

Karolina Jimson

Titel:

Förrättningslantmätare.

Utbildning:

Civilingenjör i lantmäteri, Lunds tekniska högskola, examen 2014.

Din favoritplats i Sverige?

”Mina föräldrars gård utanför Växjö för att det är så vackert med utsikt över en sjö. Det är en fridfull plats.”

Lantmäteriet har tydliga karriärvägar. Karolina Jimson har siktet inställt på att bli specialist.

Som förrättningslantmätare på Lantmäteriet har Karolina Jimson ett självständigt och varierande arbete med mycket eget ansvar.

– Det vanligaste ärendet är att avstycka en tomt åt en privatperson, man kan säga att vi förverkligar privatpersoners drömmar om att äga sina egna tomter. Jag fungerar som en projektledare i mina ärenden samtidigt som jag diskuterar olika lösningar med mina kollegor.

I höstas genomförde Karolina ett projekt som hon är extra stolt över. Hon bidrog till att trygga markåtkomsten till en teleoperatörs förstärkarstationer för att säkerställa kapaciteten i 3G-nätet – ett projekt som berörde 28 orter, från Norrtälje till Eslöv.

– Vi jobbade i team och gjorde ett effektivt arbete. Vi hade 24 videosammanträden under en fyraveckorsperiod och jag är stolt över att vi lyckades genomföra ärendena på ett väldigt smidigt sätt. Projektet ger glädje åt alla som har mobiltelefoner och det känns bra att ha bidragit till något som verkligen gör nytta för så många, säger Karolina.

Det finns tydligt beskrivet vad en medarbetare inom Lantmäteriet ska uppnå för att gå framåt i karriären.

– Vi har en tydlig karriärstege där du börjar som beredande lantmätare, går vidare till beslutande lantmätare, därefter specialist och till slut senior lantmätare. För varje steg tar man på sig lite svårare uppdrag. En specialist har till exempel ärenden med oklar utgång och berörda som inte är överens vilket kräver att lagtexten analyseras och prövas i större omfattning, det är dit jag strävar.

På Lantmäteriet har medarbetarna ett stort utbyte av varandra.

– Vi arbetar tätt tillsammans med förrättningsassistenter, mät- och kartingenjörer och andra förrättningslantmätare. Att arbeta i team ger stora möjligheter till erfarenhetsutbyte, säger Karolina och fortsätter:

– Erfarna kollegor bidrar med sin kompetens, men även som nyutexaminerad kan du bidra med mer än du tror. Du har lagstiftningen färskt i minnet och har nyligen gått igenom aktuella rättsfall under din utbildning.

Tina Lindström Carlsson
Publicerad 12 juni 2017

Fakta om Lantmäteriet

Antal medarbetare

Cirka 2 000 medarbetare på 50 orter.

Rekrytering

Hos Lantmäteriet kan du vara ekonom, jurist, systemutvecklare, ingenjör, informatör – och så lantmätare förstås.

Läs mer om Lantmäteriet på Shortcut Se nästa artikel