Raket +9
Civilingenjörer

Namn:

Caroline Genfors

Titel:

Systemingenjör.

Utbildning:

Civilingenjör och lärare, Kungliga tekniska högskolan, examen 2012.

Vilket råd hade du velat ge dig själv när du var ny på jobbet?

”Jag har lärt mig att det är viktigt att vara social och våga ta hjälp av erfarna kollegor. I början på ett nytt jobb är man ofta försiktig, men att fråga om hjälp och råd är underskattat.”

Till FMV – Försvarets materielverk – lockades Caroline Genfors tack vare stora utvecklingsmöjligheter i en organisation som gör stor skillnad för Sveriges försvar.

Integrerat logistikstöd (ILS) – så kallas en ledningsprocess som inom FMV används för att på bästa sätt bidra till Sveriges försvarsförmåga. Resultatet av ett lyckat ILS-arbete är att reservdelar, specialverktyg, dokumentation, utbildning och expertkompetens finns tillgänglig för Försvarsmakten under hela livscykeln för allt materiel som FMV anskaffar.

– Att hela tiden känna att jag bidrar till något som gör stor skillnad för vårt försvar är vad som inspirerar och motiverar mig, säger Caroline Genfors, vars roll som systemingenjör bland annat går ut på att utveckla en internutbildning inom ILS-området.

Berätta om din roll!

– Engagemanget för ett lyckat ILS-arbete har vuxit fram successivt under mina tre år på FMV. När det visade sig att det fanns ett behov av kompetensutveckling inom området fick jag i uppdrag att ta fram passande utbildningar inom underhållsberedning, där den första kursomgången precis har gått av stapeln. Utöver rollen som projektledare för internutbildningen inom ILS arbetar jag också med dokumentation och utbildning inom ubåtsområdet. Jag ser bland annat till så att leverantören uppfyller de krav vi ställt, och att det finns tillräckligt med dokumentation så att besättningen ombord på ubåten ska kunna genomföra sitt arbete och hantera avvikelser.

Hur kommer sig ditt intresse för ILS-frågor?

– Integrerat logistikstöd är en av de stora och viktiga delarna när vi arbetar med anskaffning av materiel till Försvarsmakten. Ett fungerande ILS-arbete bidrar till ett väldimensionerat underhållssystem där allt materiel, såväl ubåtar och bandvagnar som stövlar och termosar, ska uppfylla höga krav på tillgänglighet, säkerhet och underhållsmässighet. Att jag började intressera mig för ILS-området beror just på att det är en stor och viktig del för att vår kund Försvarsmakten i slutändan ska kunna genomföra sitt arbete på bästa sätt. Tack vare att jag har haft chefer som lyssnat på mina önskemål har jag fått chansen att prova på olika roller, just nu två som kompletterar varandra.

Sofie Lundmark
Publicerad 12 juni 2017

Fakta om FMV

Antal anställda

Cirka 3 400 medarbetare.

Medarbetarnas profil

Kompetens inom teknik, ekonomi och juridik är något som kännetecknar medarbetare på FMV. Har du dessutom intresse för internationella samarbeten, fokus på resultat och vill bidra till svensk försvarsförmåga så är FMV något för dig.

Vägar in

Den som är intresserad av att tidigt ta ansvar och få möjlighet att utvecklas passar in på FMV. Du kan söka både plats för examensarbete och sommarjobb. Alla lediga tjänster annonseras ut på fmv.se.

Läs mer om FMV på Shortcut Se nästa artikel