U.

Namn:

Susanne Wessman

Titel:

Senior projektledare.

Utbildning:

Yrkesutbildning i internationell marknadsekonomi, Yrkeshögskola Öst, examen 1999.

Vad är det bästa med att arbeta på Systembolaget?

”Människorna. Systembolaget består av 'vanliga människor som gör ovanligt bra saker', som en kollega sade. Jag är stolt över att känna att vi gör skillnad.”

Susanne Wessman inspireras av att service och ansvar är viktigare än ekonomisk vinst för Systembolaget.

För femte året i rad har Systembolaget korats till Sveriges bästa serviceföretag. Det förvånar inte Susanne Wessman, senior projektledare på Systembolaget, som menar att god service är en del av Systembolagets uppdrag.

Vad innebär det att vara senior projektledare på Systembolaget?

– Jag hanterar flera större projekt, alltifrån att se över våra arbetsprocesser till hur vårt intranät fungerar. Min uppgift är att planera, sätta ihop ett team och sedan genomföra förändringen. Ett projekt är vanligtvis mellan ett och ett och ett halvt år. Mitt jobb är därför väldigt varierande beroende på hur projekten ser ut.

Hur är det att arbeta för ett företag som inte drivs av att tjäna pengar?

– Spännande! Systembolaget finns till för att alkoholskadorna blir mindre om alkohol säljs utan vinstintresse. Med det kommer ett stort samhällsansvar och därför måste vi ha en god service och kunskap. Vi har inga lockpriser och prackar inte på våra kunder det dyraste, utan drivs istället av att informera och ge råd på ett trevligt sätt. Känslan av ansvar och respekt är central både inom företaget och bland personalen. Alla ska få samma bemötande.

Hur ser karriärs- och utvecklingsmöjligheterna ut?

– Som anställd kan man välja bland mängder av kurser, föreläsningar och utbildningar. När man är ny på HK går man ett introduktionsprogram och det är obligatoriskt med butikspraktik några dagar om året för att öka förståelsen. Vi jobbar också mycket med internrekrytering, inte bara nerifrån och upp utan även i sidled.

Vad kännetecknar Systembolaget som arbetsplats?

– För att kunna vara bäst på service måste Systembolaget attrahera den bästa personalen och då måste vi förstå vilka värden som driver dem: balans mellan privat- och arbetsliv, möjlighet till nya karriärvägar, vidareutbildning och flexibel arbetsmiljö, till exempel. Dessutom finns Systembolaget till för alla och därför läggs stor vikt vid mångfald och jämställdhet. Vår personal ska spegla våra kunder och vi blir bättre och starkare av olikheterna.

Calle Strand
Publicerad 12 juni 2017

Fakta om Systembolaget

Bransch

Detaljhandel

Marknader

Sverige

Antal anställda

5 000

Anställdas bakgrund

Bland akademiker främst ekonomer, systemvetare, personalvetare, jurister och kommunikatörer.

Medelålder

43

Könsfördelning

70 % kvinnor, 30 % män

Läs mer om Systembolaget på Shortcut Se nästa artikel