Branschbäst Bygg

Branschbäst
Bygg

16.

Namn:

Christoffer Järkeborn

Titel:

Distriktschef Skanska i Stockholm.

Utbildning:

Juristexamen, Stockholms universitet.

Vilka talanger söker ni nu och framöver?

”Den största utmaningen just nu är att hitta duktiga ingenjörer. Det är så häftigt att arbeta med ingenjörer eftersom jag tror att teknisk kompetens är nyckeln till att lösa klimatkrisen, våra möjligheter att resa snabbare och att bo och leva mer hållbart framöver.”

Efter en lång karriär som bland annat riksdagsledamot och stabschef på justitiedepartementet hittade Christoffer Järkeborn nya utmaningar på Skanska. I dag arbetar han som distriktschef i Stockholm.

På Skanska arbetar distriktschefen Christoffer Järkeborn dels med hjärtat av bolaget – själva byggverksamheten – och dels med att skapa nya affärer och arbeta tillsammans med nya och befintliga kunder. Samtidigt har han ansvar för såväl medarbetarfrågor som hållbarhetsfrågor.

– Det är som att leda ett litet bolag i bolaget. Det som verkligen driver mig i min nuvarande roll är att jag är med och utvecklar Sverige, säger Christoffer.

På vilket sätt har du nytta av din bakgrund i dag?

– I grund och botten är jag jurist och har ett starkt engagemang för samhällsfrågor, det har varit den gemensamma nämnaren i min karriär. På Skanska blir det vi bidrar med väldigt konkret när jag får se samhällen växa fram genom nya skolor, bostäder och vägar. Med min bakgrund inom bland annat regeringen har jag stor nytta av att ha arbetat på beställarsidan. Jag tror att arbetsmarknaden mår bra av att människor rör sig mellan den offentliga och privata sektorn i större utsträckning. Det skapar större förståelse och gör att vi kan arbeta mer effektivt med bostadsfrågan och andra samhällsutmaningar.

Hur skulle du beskriva Skanskas ledarskapsfilosofi?

– Skanska är ett värderingsdrivet företag. Vi värnar om livet, agerar etiskt och öppet, står på kundens sida och vet att vi tillsammans blir bättre. Det sammanfattar Skanska och beskriver hur vi agerar, både mot kunder och medarbetare. En bra ledare är en förebild i alla dessa aspekter och har ett stort fokus på teamet och vad som får medarbetarna att må bra. Balans mellan fritid och arbetsliv är viktigt för oss, såväl som att det finns god utvecklingspotential.

Vad gör dig stolt över Skanska?

– Jag känner mig extra stolt när vi bidrar till att lösa viktiga problem för våra kunder. Nyligen byggde vi drygt hundra modulbostäder för nyanlända, på uppdrag av en kommun i Stockholm. För ett tag sedan kom en av de boende i dessa bostäder och knackade på dörren och frågade om han kunde få jobb hos oss. Det vanliga svaret hade varit att han skulle kontakta någon på HR för att skicka in sitt cv. Istället skapade vi tillsammans med vår kund, fastighetsbolaget, möjligheten för honom att testa att arbeta i ett av våra projekt. Det gör mig stolt när vi inte bara levererar lönsamma projekt till nöjda kunder utan även lyckas med att leverera ett extra värde för samhället i stort.

Vilket råd hade du velat ge dig själv när du var ny i arbetslivet?

– Det viktigaste rådet är att välja en bra chef. Jag har haft bra chefer som trott på mig tidigt i karriären och som vågat satsa på mig. Det är särskilt viktigt när man är ny, eftersom man med tiden skaffar sig erfarenhet att luta sig mot. Vill man jobba inom bygg- och projektutvecklingsbranschen så tycker jag att man ska börja med att lära sig produktionen. Därefter kan du arbeta med vad som helst i branschen.

Sofie Lundmark
Publicerad 12 juni 2017

Fakta om Skanska

Bransch

Konstruktion/Teknik/Tillverkning.

Marknader

Utvalda hemmamarknader i Europa och USA.

Huvudkontor

Kungsholmen, Stockholm.

Antal anställda

Nära 40 000 globalt, varav 9 000 i Sverige.

Anställdas bakgrund

Ingenjörer, ekonomer, jurister, beteendevetare med flera.

Intäkter Sverige 2016

36,5 miljarder kronor.

Intäkter globalt 2016

151 miljarder kronor.

Antal årliga globala projekt

ca 10 000 st.

Antal årliga nationella projekt

ca 3 000 st.

Läs mer om Skanska på Shortcut Se nästa artikel