Raket +14
Civilingenjörer

Namn:

Fredrik Engdahl

Titel:

Strategisk samordnare.

Utbildning:

Civilingenjör inriktning teknisk fysik, Umeå Universitet, examen 2009.

Det roligaste med mitt jobb:

”När personer i vårt team genomför bra informations- och utbildningsaktiviteter får vi ständiga kvitton på att vi har eftertraktad kompetens.”

Ett företags tillgångar går många gånger varken att se eller ta på. Fredrik Engdahl arbetar på PRV med att samordna aktiviteter som upplyser om vikten av att hantera immateriella tillgångar strategiskt.

Sedan ett år tillbaka har PRV – Patent- och registreringsverket – ett regeringsuppdrag som innebär att på bred front upplysa om de immateriella tillgångarnas betydelse för företag och organisationer. Faktum är att ungefär 80 procent av ett företags värde finns bland immateriella tillgångar. Det kan vara allt ifrån kunskap och kompetens till avtal, affärshemligheter eller varumärke. För att fler ska förstå vikten av att skydda sina tillgångar arbetar Fredrik Engdahl som strategisk samordnare på PRV.

Fredrik, berätta om din roll!

– Inom regeringsuppdraget finns uttalade målgrupper, bland annat universitet och högskolor, myndigheter och små och medelstora företag. Som strategisk samordnare koordinerar och projektleder jag arbetet vi utför för att uppnå en ökad kunskap om att hantera immateriella tillgångar på rätt sätt. Projektet sträcker sig till och med 2019 och målet är att öka kunskapen och konkurrentkraften för svenska företag. På sikt leder det till ett ökat värde för svenska företag.

Det låter som ett spännande jobb, hur hamnade du på PRV?

– Jag började här som patenthandläggare för lite drygt 1,5 år sedan. På mitt förra jobb arbetade jag på en start-up med utveckling inom digital röntgen där patent var en central del av företaget. Där insåg jag hur viktigt hantering av patent är och hur viktig en patentportfölj kan vara för ett företag. Jag sökte mig till PRV eftersom jag ville lära mig mer om patent. Sedan sökte jag mig vidare till samordnare eftersom jag ville arbeta med vårt regeringsuppdrag i en strategisk roll.

”Jag fick en start som påminner om ett traineeupplägg”

Hur var det när du började på PRV?

– Alla som börjar här som handläggare får en utbildning som pågår till och från under ett och ett halvt år. Efter avklarad kurs blir man utnämnd till patentingenjör, vilket jag precis hann bli innan jag bytte tjänst. Tjänsten som handläggare varvades med utbildning, det gjorde att jag fick en start som påminner om ett traineeupplägg. Jag kände snabbt att PRV är en organisation där det är möjligt att växa och där man tar tillvara nyanställdas kompetens.

Vilket råd hade du velat ge dig själv när du var ny på jobbet?

– Oftast har man nog en tydlig bild av vad man vill jobba med, men så blir det ändå något helt annat. Jag pluggade teknisk fysik i Umeå med inriktning mot optik och mätfysik. Därefter har jag arbetat som utvecklingsingenjör och applikationsingenjör, innan jag blev patentingenjör och nu strategisk samordnare på PRV. Även om du har en tydlig bild av vad du vill göra, var öppen och lås dig inte för mycket. Längs vägen kan det kan dyka upp intressanta arbetsområden som du inte visste fanns.

Sofie Lundmark
Publicerad 12 juni 2017

Fakta om PRV (Patent- och Registreringsverket)

Bransch

Immaterialrätt

Marknader

Sverige

Antal anställda

350

Läs mer om PRV (Patent- och Registreringsverket) på Shortcut Se nästa artikel