U.

Namn:

Stina Eriksson

Titel:

Projektledare.

Utbildning:

Magister i biologi och stödjande kemi, Umeå universitet, examen 2010.

Vad inspirerar dig i ditt yrke?

”Att göra skillnad och lämna världen lite bättre än när jag kom.”

Projektledaren Stina Eriksson arbetar med att öka LKAB:s positiva påverkan på miljö och människor.

Stina Eriksson är projektledare på LKAB:s hållbarhetsavdelning i Kiruna. När Framtidsföretagen når henne är hon ute och inspekterar våtmarksrestaureringsarbetet på gruv- och mineralkoncernens område för naturvärdeskompensation. Stina har varit med och designat kompensationsområdet som skapades för att kompensera för naturvärdesförluster i samband med att LKAB sökte och fick miljötillstånd för att öppna ett nytt dagbrott.

– I och med nyöppningen tog vi mark med väldigt höga naturvärden i anspråk. Därför försöker vi nu höja våra naturvärden på andra närliggande områden och därmed minska vår påverkan totalt sett, berättar hon.

Vad lockade dig till LKAB?

– Man kan ju tycka att jag som biolog inte borde arbeta för ett företag som genom sin verksamhet ”gräver bort” naturvärden. Men jag ser istället det här jobbet som en möjlighet att göra LKAB:s negativa påverkan så liten som möjligt. Gruvor behövs för att möjliggöra ett hållbart samhälle. Dels är LKAB en stor arbetsgivare här uppe i norra delen av Sverige, och dels är mineralerna och råvarorna som vi tar upp nödvändiga för att vi ska kunna bygga ett mer hållbart samhälle med mer miljövänlig infrastruktur som exempelvis tåg. I dagsläget räcker det inte med återvunna resurser. Jag tänker att ska vi bryta malm ska vi göra det så hållbart som möjligt, där jag ser min roll. Sveriges basindustrier är bra på att arbeta proaktivt med till exempel miljörisker, säkerhet och hälsa. Jag vill inte att Sverige exporterar miljöskulder till andra delar av världen.

Hur hamnade du på hållbarhetsavdelningen?

– Jag började på LKAB:s miljöavdelning som projektledare och sedan flyttade jag till hållbarhetsavdelningen när den startade. Vi jobbar med strategiska hållbarhetsfrågor såväl miljö som sociala strategifrågor.

Vad är det bästa med att jobba på LKAB?

– Att jag får arbeta med spännande frågor och hela tiden lära mig nya saker. Jag har också helt underbara kollegor, vilket är otroligt viktigt. Just att företaget är så stort gör även att möjligheterna att utvecklas inom företaget är många. Man kan testa på andra roller, avancera i chefsledet eller bli specialist inom ett område.

Sara Schedin
Publicerad 12 juni 2017

Fakta om LKAB

Bransch

Industri och gruvnäringen.

Antal anställda

4 200

Anställdas bakgrund

Bland akademiker främst civilingenjörer och högskole­ingenjörer.

Läs mer om LKAB på Shortcut Se nästa artikel