Branschbäst Forskningsinstitut

Branschbäst
Forskningsinstitut

32.

Namn:

Pia Sandvik

Titel:

Vd.

Utbildning:

Civilingenjör med inriktning maskinteknik, Linköpings universitet. Doktorerat i kvalitetsteknik och arbetat som rektor vid Luleå universitet.

Min starkaste drivkraft:

”I hela min karriär har jag lockats av att arbeta med forskningsnyttan i fokus. Genom att experimentera för att få ut så mycket som möjligt så kommer också de bästa resultaten. Inte bara för oss på RISE utan även för samhället i stort.”

Med avancerad forskning som bas arbetar forskningsinstitutet RISE för att stärka hela Sveriges konkurrenskraft.

RISE står för Research Institutes of Sweden. Här, på Sveriges ledande forskningsinstitut, samlas ett brett spektrum av olika spetskompetenser. Genom samverkan med näringsliv och samhälle stärker de Sverige med hjälp av forskning – och vd Pia Sandvik menar att just forskning är en av grundstenarna på vägen mot ett mer hållbart samhälle.

Vad kan man arbeta med hos er?

– Vi har 2 200 anställda på 30 orter. Många är forskare, en del är civilingenjörer och andra är experter inom bland annat energifrågor, samhällsvetenskap och beteendevetenskap. För företag i Sverige i dag räcker det inte med att vara duktiga på att exempelvis bygga hus, det krävs också forskningsresultat och mjuka kompetenser inom bland annat Internet of Things och energieffektivisering. Den typen av kompetens kan vi på RISE förse näringslivet med. Den gemensamma nämnaren för alla olika yrkesroller här är att man får arbeta med sin kunskap som bas för att skapa största möjliga nytta för våra kunder.

Vad gör dig stolt över RISE?

– När jag får berätta om hur vi angriper hållbarhetsfrågor. Vi hållbarhetsdeklarerar alla våra projekt inom FN:s 17 mål. Som medarbetare får du också arbeta med socialt engagemang, genom att du får tid till att ta hand om exempelvis språkpraktikanter. När vi knäckte den lösningen – där var och en får engagera sig i något de tycker känns meningsfullt – kände jag mig både stolt och nöjd eftersom det ledde till en ännu högre motivation hos våra medarbetare.

Berätta om några av era spännande forskningsprojekt!

– Just nu forskar vi bland annat inom batteriteknologi som ersätter fossila bränslen och hur man kan använda skogens biomassa till att utveckla drivmedel. Vi arbetar också med innovationsledarskap och att hitta energistrukturer, för att bara nämna några områden. Dessutom har vi stora och avancerade labbmiljöer, där vi har möjlighet att genomföra avancerade tester, till exempel på hur saker brinner. Kopplat till det kan man arbeta med att planera, genomföra och analysera testresultatet.

Sofie Lundmark
Publicerad 01 september 2017

Fakta om RISE

Bransch

Tillämpad forskning, utveckling och innovation. Vi har verksamhet inom områden som mobilitet, digitalisering, energi och biobaserad ekonomi, Life Science och hållbara städer och samhällen.

Huvudkontor

Göteborg. Verksamhet över hela landet.

Antal anställda

2 200.

Anställdas bakgrund

Forskarutbildade inom teknik och civilingenjörer. Vi har även civilekonomer, fysiker, kemister, agronomer, beteendevetare, samhällsvetare m.fl.

Medelålder

45 år.

Könsfördelning

34 % kvinnor 66 % män.

Läs mer om RISE på Shortcut Se nästa artikel