U.

Namn:

Samuel Sedvall

Titel:

Controller.

Utbildning:

Civilekonom, Örebro universitet, examen 2016.

Vilket råd hade du velat ge dig själv när du var ny på jobbet?

”Ta för dig redan från dag ett, det finns stor möjlighet att påverka. Var inte rädd för att bidra på en gång, för folk lyssnar och vill ta del av din kunskap och dina tankar.”

En välkomnande stämning på Mimer gjorde att Samuel Sedvall snabbt kom in i gemenskapen.

Samuel Sedvall från Örebro tog sin civilekonomexamen i somras och sökte till bransch- och intresseorganisationen SABO:s traineeprogram. Där fick han upp ögonen för det kommunala bostadsbolaget Mimer i Västerås. En månad efter sin examen började han som trainee och fick samtidigt rollen som controller på bostadsbolaget.

– Ofta börjar man som assistent men precis innan jag började så blev det en tjänst ledig som controller. Min chef trodde på mig och frågade om jag ville axla rollen. Jag tackade ja – det var som att få drömjobbet på en gång.

Genom traineeprogrammet har Samuel och 17 trainees från olika allmännyttiga bolag fått en snabbintroduktion till fastighetsbranschen. De träffas regelbundet för gemensamma möten, utbildningar och studiebesök.

– Vi tar stöd av varandra och får ett väldigt bra nätverk på köpet, det känns som att vi kommer att vara vänner för livet. Jag skulle vilja slå ett slag för allmännyttan, det finns stora möjligheter för karriären och att påverka från dag ett.

Samuel har med hjälp av sina kollegor fått möjligheten att växa in i rollen som controller.

– Det är bra att kunna Excel, ekonomernas guru-program, och det lär man sig inte på högskolan. Men efter stöd från kollegor och uppgiften att genomföra en fastighetsvärdering på vårt bestånd så lärde jag mig otroligt mycket. Nu är det enkelt och roligt, jag utformar kalkylmallar och känner att jag har blivit ekonom på riktigt.

Omtanke, nytänkande och engagemang är värdeord som efterlevs på Mimer, menar Samuel.

– Det känns verkligen som att vi lever våra värderingar här. Vi har väldigt kul på jobbet, jag har inte upplevt den här fina stämningen någon annanstans. Jag kan gå till kollegor för att få inspiration och tips som gör att jag kommer till min arbetsplats med ny energi. Det var en omställning att byta stad när man som jag är hemmakär, men jag har blivit välkomnad på företaget och av mina kollegor och det känns verkligen bra.

Tina Lindström Carlsson
Publicerad 12 juni 2017

Fakta om Bostads AB Mimer

Bransch

Fastighet

Antal anställda

140

Könsfördelning

40% kvinnor, 60% män

Medelålder

48 år

Läs mer om Bostads AB Mimer på Shortcut Se nästa artikel