Raket +10
Civilingenjörer

Namn:

Anna Wieslander

Titel:

Fabrikschef.

Utbildning:

Kemiteknik, Lunds tekniska högskola, examen 2000.

Vilken är din favoritinnovation?

”Penicillinet är en av mina favoriter just för att det upptäcktes ’av misstag’. Jag tror inte på misstag utan på det ständiga lärandet och nyfikenheten.”

Coola produkter som bidrar till en mer hållbar värld gör Anna Wieslander stolt över Alfa Laval.

Anna Wieslander är fabrikschef på Alfa Laval i Lund – en av de största fabrikerna inom koncernen. Bolaget är uppdelat i tre olika kärnkompetenser: separation, flödeshantering och värmeöverföring, där Annas fabrik jobbar med det sistnämnda och specifikt med produktion av värmeväxlare.

Berätta om din resa på Alfa Laval!

– Jag började här 2003 på vår centrala marknads- och säljavdelning, som ansvarig för att utveckla ett affärssegment och efter 5 år kände jag att rollen, som innefattade många resor, inte fungerade så bra med småbarnslivet. Jag kände att jag hade gjort det jag ville och var nyfiken på att komma närmre där det händer. Det resulterade i att jag sökte och sedermera fick jobb som avdelningschef inom produktionen. Jag var förvånad men stolt över att de vågade tro på mig trots att jag kom från en helt annan bakgrund. Några år senare blev jag fabrikschef.

Vad gör dig stolt över Alfa Laval?

– Alfa Lavals produkter är fantastiska på det viset att de bidrar till en hållbar utveckling av världen. Vi har till exempel en stor marknad inom marinindustrin där våra avsaltningsprodukter tillverkar dricksvatten med hjälp av spillvärme på fartygen. Vår teknologi har blivit ledande inom marinindustrin, och nästan hälften av världens frakt- och kryssningsfartyg har våra avsaltningsprodukter ombord. Jag är också stolt över att vi inom min organisation har lyckats skapa ett klimat där medarbetarna vågar gå utanför sin trygghetszon och på så sätt växa i sina roller. Om man skapar en tydlig riktning vet alla vad som gäller, vilket gör att de också vågar pröva nya saker. Jag tror mycket på att prova, misslyckas och lära, istället för att inte prova alls.

Varför ska man söka jobb hos er?

– Förutom att vi har otroligt häftiga produkter har vi också väldigt roligt tillsammans på Alfa Laval. Det finns fantastiskt många kompetenta och trevliga medarbetare här. Jag tycker att vi är duktiga på att rekrytera jordnära och kreativa människor. Här får man också stor frihet på jobbet. Jag är av den åsikten att om man tror på att människor klarar saker, lever de ofta upp till det.

Sara Schedin
Publicerad 12 juni 2017

Fakta om Alfa Laval

Antal anställda

Alfa Laval har för närvarande cirka 16 400 anställda över hela världen varav drygt 2000 finns i Sverige.

Rekrytering

Lediga tjänster annonseras på hemsidan. Där kan du även skicka in en spontanansökan.

Anställdas profil

Bland akademiker främst civilingenjörer, ekonomer och systemvetare.

Läs mer om Alfa Laval på Shortcut Se nästa artikel