U.

Namn:

Fredrik Lindgren

Titel:

Vd.

Utbildning:

Civilekonom, Handelshögskolan, examen 1992.

Vad inspirerar dig och varför?

”Möten och diskussioner där mångfalden av människor gör att idéer och lösningar växer fram. Den sortens samtal ger mig energi.”

För Kunskapsskolan är det viktigt att vara en spännande skola, både för elever och lärare.

Fredrik Lindgren, Kunskapsskolans vd, berättar om en arbetsplats som vinner både elevernas och medarbetarnas förtroende.

Vilka utmaningar möter du i ditt jobb?

– Framförallt den hårda konkurrensen om de skickliga lärarna, vilket gör det ännu viktigare för oss att vara en vass arbetsgivare. Vi behöver vara attraktiva för färdiga lärare, men också för de som studerar. En annan utmaning är den stora arbetsbelastning lärare generellt har. Vi har jobbat aktivt i ett par års tid med att minska detta till exempel genom att försöka utveckla stödsystemen och jobba med delaktighet och ledarskap.

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter hos er?

– Vi finns på flera orter och har både grundskolor och gymnasieskolor, och vi har projekt inom vuxenutbildning. Vi har också samarbeten med systerskolor utomlands, alltså skolor i till exempel Indien, Holland och New York som har samma pedagogiska vision som vi och som vi samarbetar med. Via vårt årliga Teacher Exchange Program kommer till exempel omkring 15 av våra lärare ta del av ett internationellt kompetensutbyte i höst.

Något tillfälle då du var extra stolt över Kunskapsskolan?

– Ett konkret exempel är den trivselkväll jag var på på vår skola i Linköping, där jag träffade en mamma som gav lärarna beröm för deras förmåga att utmana båda sönerna på just deras nivå. Det coolaste äldsta sonen vet är hans mattelärare. Sådan positiv kritik betyder mycket för mig, och ger massor av energi.

Vilka planer finns för framtiden?

– Vi breddar existerande skolor och startar då och då fler skolor runtom i Sverige, vilket leder till att vi har ett brett behov av lärare. Vi står också inför att ta emot fler grupper nyanlända och hoppas på en lagförändring som gör att vi kan ta emot även på fulla skolor med kö. Vi arbetar med att integrera mer ny teknik som gör undervisningen lättare och mer lustfylld för både lärare och elever. Vi kommer också att starta ytterligare vuxenutbildningar framöver, bland annat i ett samarbete med NCC för att utbilda nyanlända ingenjörer.

Andrea Mogren
Publicerad 12 juni 2017

Fakta om Kunskapsskolan

Bransch:

Skola.

Huvudkontor:

Stockholm.

Anställdas profil:

Lärare, specialpedagoger, rektorer, koordinatorer och administrativa roller.

Läs mer om Kunskapsskolan på Shortcut Se nästa artikel