Raket +6

Branschbäst
Kommun

Raket +6
Kommun

Namn:

Frida Nyström

Titel:

Controller.

Utbildning:

Internationell civilekonom, Linköpings universitet, examen 2015.

Vilken är din favoritplats i Stockholm?

“Djurgården. Att promenera där är som att komma ut på landet fastän man är mitt i stan.”

Parallellt med Stockholms stads traineeprogram är Frida Nyström tillsvidareanställd som controller på Norrmalms stadsdelsförvaltning. Här känner hon att hon får vara med och påverka stockholmarnas vardagsliv.

Innan Frida Nyström började som trainee och controller på Stockholms stad jobbade hon en sväng inom den privata sektorn, men kände snabbt att hon ville komma bort från det stora fokuset på att göra vinst.

– Det är ett helt annat tänk när man jobbar kommunalt. Här får jag bidra till samhällsnyttan, och till att vi får ut så mycket som möjligt av de skattepengar som kommer in. Det känns som att alla som jobbar här har som mål att göra Stockholm till en ännu bättre stad.

Berätta om traineeprogrammet!

– Det är ett ettårigt utbildningsprogram där vi jobbar mycket med personlig utveckling och frågor om exempelvis gruppdynamik och ledarskap. Samtidigt får vi får lära oss om Stockholms stads komplexa organisation. I min traineegrupp är vi 17 personer från vitt skilda yrken som alla är tillsvidareanställda på olika förvaltningar och kommunala bolag i Stockholms stad. Det är ett fantastiskt sätt att bygga ett kontaktnät inom organisationen, nu har jag alltid någon att ringa om jag skulle ha en fråga gällande en annan förvaltning.

Hur bidrar du i din roll som controller till samhällsnyttan för stockholmare?

– Som controller på Norrmalms stadsdelsförvaltning fungerar jag som en stödfunktion för cheferna ute i verksamheten. På ekonomiavdelningen jobbar vi för att att ha en fungerande ekonomi, vilket såklart är väldigt viktigt för invånarna. Som skattebetalare vill man ju veta vart pengarna går och att man får ut en bra service. Jag jobbar främst mot förskola och känner att jag i min roll påverkar människors vardagsliv och hur de får det att gå ihop. Det är kul att få jobba nära medborgarna.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Det är ett utmanande jobb som kräver att man använder hjärnan och det gillar jag! Trots att det är mycket att sitta vid datorn och räkna är det också väldigt socialt. Jag har kontakt med de olika cheferna och diskuterar mycket med mina kollegor. Det dyker hela tiden upp frågor rörande allt möjligt, så det är svårt att planera sina dagar. Ibland kan det såklart vara frustrerande men mestadels är det bara stimulerande att det är så omväxlande.

På vilket sätt är Stockholms stad en förebild som arbetsgivare?

– Jag ser hela tiden exempel på att Stockholms stad vågar satsa på sina medarbetare och låta dem utvecklas och jobba sig uppåt. Jag har träffat många som till exempel börjat som barnskötare och sedan jobbat sig upp till chefspositioner. Det är verkligen en fördel att man har möjlighet att byta tjänst och arbetsplats utan att byta arbetsgivare. Sedan erbjuder även staden trygga anställningar och arbetsvillkor. Man värnar om att vi ska få en bra balans mellan jobb och fritid.

Sara Schedin
Publicerad 12 juni 2017

Fakta om Stockholms stad

Bransch

Kommunal/Offentlig sektor

Arbetsplats

Stockholm

Antal anställda

41 000

Anställdas bakgrund

Bland akademiker syns arkitekter, bibliotekarier, ekonomer, förskollärare, ingenjörer, lärare, personalvetare, sjuksköterskor och socionomer

Läs mer om Stockholms stad på Shortcut Se nästa artikel