Raket +39
Civilingenjörer

Namn:

Johan Wadenholt

Titel:

Engagement Manager, leveransansvarig för olika kunder.

Utbildning:

Civilingenjör inom datateknik på KTH, master inom industriell ekonomi, examen 2016.

Var hämtar du energi?

"När jag spelar squash, reser och är med min flickvän. Det gör att jag kan komma tillbaka till kontoret med full kraft."

På globala CGI, med 70 000 medarbetare, får Johan Wadenholt lika många kollegor som möjligheter.

Johan fick upp ögonen för CGI redan under studietiden på KTH, då han gjorde sitt exjobb tillsammans med CGI och Finanskoalitionen.

Hur ser en typisk dag på jobbet ut?

– En typisk dag på jobbet börjar med ett par interna möten och sedan ytterligare ett par ute hos någon av de banker jag arbetar med, för att vårda befintliga relationer och uppdrag samt finna nya affärsmöjligheter. Sedan är det också en del administrativt arbete för att följa upp och hantera de olika projekt som innefattas i leveranserna. 

Hur ser karriärmöjligheterna ut på CGI?

– Som Sveriges största, och världens femte största IT-tjänsteföretag finns enorma möjligheter och många olika vägval i ett och samma företag. Jag har alltid förespråkat att man är sin egen lyckas smed, och säger hellre ja än nej. Under min tid här har jag provat på en mängd olika roller och uppdrag innan jag blev Engagement Manager, och jag är glad för all kunskap och de kontakter jag har knutit på vägen. Är man nyfiken att utforska nya möjligheter är CGI helt rätt ställe!

Vad driver dig?

– Jag drivs av nya utmaningar och vill hela tiden utvecklas med nya lärdomar och ansvar. Det har resulterat i en snabb utvecklingskurva och ett högt tempo, vilket jag trivs bra med.

Vad gör dig extra stolt över din arbetsgivare?

– Att CGI satsar på projekt som gör gott för samhället är betydelsefullt. Ett exempel är projektet med att förhindra handeln med övergreppsbilder på barn. Det är ett viktigt arbete som också engagerar nya medarbetare. I år har vi två nya studenter som genom att fokusera på AI och Machine Learning i sina exjobb hos CGI kan hjälpa CGI och Finanskoalitionen att stoppa handeln med övergreppsmaterial även på Darknet.

Josefin Lindberg
Publicerad 12 juni 2017

Fakta om CGI

Antal anställda

Cirka 70 000 med­arbetare i världen, varav 4 000 i Sverige.

Könsfördelning

30% kvinnor och 70% män.

Läs mer om CGI på Shortcut Se nästa artikel